Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Nádorovitost košťálovin

Houbová choroba, vyskytuje se jen na brukvovitých rostlinách. Projevuje se zduřeninami a ztluštěninami kořenového krčku. Rostliny nerostou a rychle vadnou.

Příznaky:
Na kořenovém krčku se nacházejí zduřeniny, resp. silné ztluštěniny.
Zduřeniny podobného druhu způsobují také larvy krytonosce zelného.
Pokud při rozříznutí hálky najdeme tlustou larvičku, netrpí rostlina nádorovitostí košťálovin.

Biologie:
Původcem nemoci je houba hlenka kapustová.

Její spory se nacházejí v půdě nebo jsou zavlečeny na zakoupených rostlinách.

Kořenovými vlásky pronikají do kořenového krčku.
Infekce se vyskytuje ve zvýšené míře na půdách chudých vápníkem, na kyselých půdách a za přetrvávajícího mokra.
Houba prorůstá pletivem kořenů a podněcuje při tom buňky k silnému zvětšování objemu.
Tím je také nepříznivě ovlivněn transport tekutin.
Houba přezimuje v půdě ve stádiu trvalých spor.

Preventivní opatření:
Jakmile se objeví napadené rostliny, necháme si pomocí půdního rozboru určit kyselost půdy neboli pH.
Při hodnotě pH pod 7 půdu vápněním přizpůsobíme potřebě košťálovin.
Preventivně dáváme sazenicím košťálovin do výsadbové jamky trochu mletých řas.
Napadené rostliny pečlivě vykopeme. V půdě by mělo zůstat co nejméně kořenů, protože obsahují spory houby. Vykopané kořeny vhodíme do popelnice nebo kontejneru se směsným odpadem!
Košťály napadených rostlin nekompostujeme.
Jako zelené hnojení nepoužíváme brukvovité rostliny.
Brukvovité rostliny obecně vysazujeme na stejný záhon jen jednou za 3 až 4 roky.

Přímá opatření:
Rostliny napadené nádorovitostí košťálovin nelze vyléčit. Proto se zaměříme především na prevenci!
Na napadených lokalitách 7 let nepěstovat brukvovité rostliny.
 
naposledy upraveno dne: 07.09.2009   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj