Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Bakteriální vadnutí rajčete

Bakteriální vadnutí rajčete (Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis) je choroba způsobená bakterií, která do rostliny vniká mj. při poranění kořenů a vyvolává nezadržitelné vadnutí.

Příznaky:
Choroba napadá zpočátku jen listy na jedné straně rostliny; napadené listy se stáčejí a vadnou. Bakterie se postupně šíří na hlavní stonek a napadají zbývající část rostliny, která nakonec zvadne a odumře. Důležitou známkou tohoto onemocnění je, že dolní část stonku zůstane stát. Když se napadené výhony rozříznou, jsou na řezu dobře patrné hnědě zbarvené, zničené vodivé dráhy, z kterých po smáčknutí vytéká nažloutlý bakteriální sliz.

Biologie:
Bakteriální vadnutí se přenáší poraněním, napadeným rostlinným materiálem a infikovaným osivem. Bakterie se navíc může přenášet z rostliny na rostlinu při kultivačních pracích, například při vyvazování rajčat. Bakterie jsou transportovány uvnitř rostliny proudem tekutin ve vodivých pletivech a cévách a ničí je. Choroba může na zbytcích rostlin a v půdě přežívat až tři roky. Toto onemocnění postihuje především odrůdy rajčat.

Preventivní opatření:

  • Používat zdravé osivo.
  • Po styku s napadenými rostlinami desinfikovat zahradní nářadí.
  • Používat posilující výluhy rostlin.

Přímá opatření:

  • Odstranit nemocné části rostlin.
  • Nenechávat posklizňové zbytky ležet přes zimu.
naposledy upraveno dne: 07.09.2009   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj