Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Poškození suchem a mokrem

Vodu jako růstový faktor nesmíme podceňovat. Voda slouží jako rozpouštědlo a dopravní prostředek, ale také jako stavební látka rostliny a v neposlední řadě také k odpařování a tím i k ochlazování.

Sucho
Přechodně trvající sucho může vést k poruchám růstu. Nedostatek vody způsobuje vadnutí a nedostatečný přísun živin z půdy. Průduchy se zavřou, aby se zabránilo dalším ztrátám vody (vypařování). Za přetrvávajícího sucha dochází k přehřátí listových čepelí a tím k zasychání listů. Jelikož suché půdy vykazují vyšší obsah solí než rostliny, zbavuje půda rostliny vody (obrácená osmóza). To má za následek poškození okrajů listů a popálení kořenů.

Opatření:

  • Mulčování (především organickým materiálem).
  • Pravidelná večerní okopávka udržuje půdní zásobu vody konstantní a vlhkost lépe proniká do půdy.
Trockenstress Karotte

©m.hozer "die umweltberatung"

Mokro
Dlouho trvající mokro nebo podmáčení půdy vedou k poškození kořenů a způsobují zahnívání hlíz, protože voda vytlačuje vzduch z půdních pórů. Důsledkem bývá nejen hniloba kořenů, ale i vznik houbových chorob, které se za vlhka až mokra velmi rychle šíří.

Opatření:

  • Podporovat provzdušnění půdy pomocí podrývání (kypření podorničí) nebo drenáže.
  • Změnit způsob zálivky.
  • Změnit stanoviště (podloží s hrubší strukturou).
naposledy upraveno dne: 07.09.2009   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj