Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Hniloba kořenového krčku

Hniloba kořenového krčku (Phoma lingam), známá též jako „černá noha“, je houbová infekce, která se většinou přenáší osivem a projevuje se již při předpěstování sadby.

Příznaky:
Na děložních listech infikovaných semenáčů nebo sazenic jsou patrné okrouhlé šedé skvrny, na nichž se tvoří plodnice houby. Napadené semenáče takzvaně padají a odumírají, protože mají zničené kořeny.
Pokud se houba se zdánlivě zdravými sazenicemi zavleče na pole, mohou se následující příznaky objevit i na větších rostlinách:
Na listech a stoncích se tvoří šedé skvrny (ložiska spor), které za vlhkého počasí nabíhají a ze kterých pak vychází proud spor. Vodivé dráhy jsou poškozené a rostliny padají.

Biologie:
Za phomovou hnilobu kořenového krčku bývá většinou zodpovědných několik příčin. Důvodem vypuknutí choroby tak může být nesterilní zemina, nedostatek vzduchu, příliš vysoká teplota půdy a vzduchu nebo také přílišná jemnost zeminy při výsevu. Houba Phoma lingam se šíří zvláště za deště a vysoké vzdušné vlhkosti. Původce choroby přežívá v semenech i ve zbytcích rostlin v půdě a má velmi dlouhou životnost. Nemocí jsou napadány všechny druhy košťálovin a vůbec brukvovitých rostlin.

Preventivní opatření:

  • Dbát na zdravé osivo.
  • Pravidelným mulčováním vytvořit vyrovnané půdní poměry.
  • Dodržovat osevní postup.

Přímá opatření:

  • Co nejdříve odstranit nemocné rostliny.
  • Nenechávat na záhonech posklizňové zbytky.
naposledy upraveno dne: 08.09.2009   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj