Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Chroustek letní

Chroustek letní (Amphimallon solstitialis) je jakýmsi zmenšeným provedením chrousta obecného a bývá s chroustem také často zaměňován. Chroustek letní patří stejně jako chroust obecný do skupiny vrubounovitých brouků.

Příznaky:
Dospělý brouk se živí listy stromů a keřů. Vadnutí, případně usychání rostliny poukazuje na přítomnost larev chroustka, které okusují kořeny rostlin. Žloutnutí jednotlivých míst v trávníku nebo na louce je rovněž známkou jejich přítomnosti.

Biologie:
Chroustek letní je veliký 14 až 18 mm; na jaře po vylíhnutí se vydává hledat potravu a partnera (většinou za soumraku a svítání). Po oplodnění klade samička do půdy vajíčka, z nichž se vylíhnou larvy zvané ponravy. Ponravy se živí kořeny rostlin. Čím jsou ponravy větší a starší, tím větší způsobují škody. Za dva roky se larvy zakuklí.

Preventivní opatření:

  • Podporovat přirozené nepřátele (ježci, krtci, ptactvo, střevlíci atd.).
  • V létě zalévat rostliny jen cíleně, nezalévat okolní půdu, neboť samičky dávají ke kladení vajíček přednost vlhké půdě.

Přímá opatření:

  • V době náletu chroustka chránit ohrožené rostliny sítěmi proti hmyzu.
  • Časté zpracování půdy.
  • V případě nutnosti ponravy vyhrabat.
naposledy upraveno dne: 07.09.2009   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj