Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Ochrana rostlin v přírodní zahradě

Hovoří-li se o ochraně rostlin, má se obvykle na mysli použití pesticidů. V přírodní zahradě a v ekologickém zemědělství je však pojetí ochrany rostlin širší.

K ochraně rostlin patří všechna opatření, která přispívají k vytvoření optimálních životních podmínek pro rostliny a k podpoře jejich zdraví.

Důležitým faktorem je přitom prevence. Ta začíná již u výběru rostlin, které mají být vhodné pro příslušné stanoviště. Dnes už je v nabídce firem mnoho druhů a odrůd rezistentních vůči nemocem. Péče o půdu, hygiena rostlin a dodržování osevního postupu přispívají k všeobecnému zdraví rostlin.

Různé bylinné přípravky, jako např. z přesličky rolní (zákvas, odvar), posilují rostliny a zvyšují jejich odolnost vůči nemocem.

Dojde-li přesto ke zvýšenému výskytu nemocí nebo škůdců, mohou milovníci přírodní zahrady sáhnout po celé řadě účinných opatření. Podpora přirozených nepřátel, jejich vysazování (introdukce), rostliny a odvary, stejně jako přípravky šetrné vůči užitečným živočichům účinkují, aniž by zatěžovaly životní prostředí.

Chemické přípravky na ochranu rostlin, které jsou jedovaté např. pro půdní život, včely, užitečné organismy, ptáky nebo savce, nemají v přírodní zahradě co pohledávat.

naposledy upraveno dne: 09.09.2009   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj