Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Lebensqualität

sdružení na podporu ekologického životního stylu

Lebensqualität se zabývá ekologicky uvědomělým, zdravým a trvale udržitelným rozvojem v oblastech:

  • zdravá a ekologická výživa
  • ekologické zemědělství
  • tělesný fitness pro zaměstnání i volný čas
  • duševní fitness pro pohodu a životní štěstí
  • zdravé a trvale udržitelné bydlení
  • ekologizace péče o zahradu a zelené plochy
  • ekologizace utváření zahrad a zelených ploch
  • odpovědný a ekologicky uvědomělý životní styl ve všedním dni i volném čase

Lebensqualität poskytuje poradenskou a informační službu dolnorakouským občanům, obcím, sdružením a institucím s cílem dosáhnout zlepšení osobní, místní a regionální kvality života.

Kontakt: Lebensqualität - Verein zur Förderung umweltbewusster Lebensführung, Landhausplatz 1, Top 1, PF 28, 3109 St. Pölten, Tel.: +43 2742/22 633, www.naturimgarten.at

 

naposledy upraveno dne: 09.09.2009   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj