Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Plánování zeleninové zahrady

Než založíte zeleninovou zahradu, měli byste si udělat čas na několik zásadních úvah o funkčních a estetických požadavcích, které na svou zahradu budete klást.

Poloha zeleninové zahrady:
Ideální pro vaši zeleninovou zahradu je místo orientované na jih, nepříliš vzdálené od domu.
Nerovný pozemek můžeme „srovnat“ např. vytvořením teras, čímž se zvětší pěstební plocha a zabrání se půdní erozi. Kromě toho musíme vzít v úvahu půdní poměry. Podmáčená půda je stejně nevhodná k pěstování jako půda písčitá, štěrkovitá nebo půda utužená například v důsledku stavebních prací.

Velikost zeleninové zahrady:
Velikost, resp. nezbytná pěstební plocha zeleninové zahrady se přirozeně liší podle klimatu a polohy, ale také podle zájmů a schopností majitelů.

Zatímco v zahrádce u domu, která bude mít vysloveně okrasnou funkci, může mít již zeleninový záhon o velikosti jednoho či dvou čtverečních metrů náležitý efekt v obohacení jídelníčku, usilují jiní zahrádkáři o téměř úplné samozásobení vlastním ovocem, zeleninou a bylinami a potřebují tak 150 i více m2 na osobu.
Podle ankety provedené Gallupovým ústavem měří průměrná zeleninová zahrada v Dolních Rakousích 35 m2 a samozásobení dosahuje úrovně 24 %.

naposledy upraveno dne: 14.05.2010   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj