Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Mnoho dobrých důvodů pro zelenou střechu

V hustě zastavěném městském prostoru může ozelenění rovných střech přinést zlepšení mikroklimatu a prospět řadou dalších příznivých účinků.

Tak například:

Mikroklima


Zelené střechy zlepšují nejen kvalitu vašeho života, ale i mikroklima ve vašem okolí. Odparem vody zvyšují vzdušnou vlhkost, zároveň tím ochlazují, zachytávají prach a snižují hlučnost.

Ochrana izolací

Ozelenění chrání izolace střechy před škodlivými UV paprsky, kroupami a extrémními teplotami a zvyšuje tím jejich životnost.

Odpařování a zadržování vody

Rostlinná pokrývka na zelených střechách dokáže odpařit velká množství srážkové vody, která by se jinak musela odvádět nákladnými vodohospodářskými opatřeními. Dešťová voda se zachycuje v substrátu a jen přebytečná voda se s časovým zpožděním dostává do kanalizace. V pokusných sériích se prokázalo, že podle klimatu tak může být zachyceno 40 až 90 procent ročních srážek.

Náhradní plochy

Zelené střechy snižují velkou ztrátu zemědělské půdy, k níž dochází v důsledku výstavby bytů, dopravních a průmyslových staveb. V Rakousku se zástavbou ztrácí denně mezi 15 a 25 ha využitelné půdy. Každá zelená plocha navíc je proto ziskem.

naposledy upraveno dne: 27.11.2009   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj