Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Umweltschutzverein Bürger und Umwelt

"die umweltberatung" Niederösterreich

Spolek na ochranu životního prostředí Občané a životní prostředí

"die umweltberatung" Niederösterreich (Poradenská kancelář pro životní prostředí Dolního Rakouska)

"die umweltberatung" vystupuje za trvale udržitelný, ekologický hospodářský a společenský rozvoj v rámci UNO schválené Agendy 21. Je regionálním, moderním servisním místem pro občany. Vedle osobního a telefonického poradenství pořádá "die umweltberatung" přednášky, večery pro rodiče, semináře a školení pro soukromé osoby, školy a obce.

"die umweltberatung" je i v nejvzdálenějších částech Rakouska známá jako poradenská a vzdělávací instituce, jejíž projekty a aktivity jsou známé i daleko za hranicemi země a vykazují také své výsledky.

Mezinárodní projekty
Pro preventivní ochranu životního prostředí je důležitá především země přesahující spolupráce a zahrnutí mnoha aktérů, neboť poškození životního prostředí nekončí na hranici.
Svojí činností na mezinárodní úrovni by "die umweltberatung" ráda realizovala následující cíle:

  • Poznání jiných mezinárodních projektových partnerů a vytvoření sítě na mezinárodní úrovni.
  • Spolupráce různých organizací a institucí i zapojení co možná největšího počtu zúčastněných.
  • Společné plánování akcí, popř. realizačních opatření v oblasti preventivní ochrany životního prostředí.
  • Pro ochranu životního prostředí a klimatu má přenos know-how mezi jednotlivými zeměmi velký význam, neboť tím dochází k mobilizaci akterů a tím dále i k realizaci pro životní prostředí významých projektů, které slouží ochraně životního prostředí. 

Kontakt: Umweltschutzverein Bürger und Umwelt - "die umweltberatung", Rennbahnstraße 30/1/3, 3100 St. Pölten, Tel.: +43 2742/71 829, Fax: +43 2742/71 829-120, niederoesterreich@umweltberatung.at, www.umweltberatung.at

 

naposledy upraveno dne: 14.12.2009   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj