Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Podzimní listí – svůdně krásné i užitečné

V jasné žluti a planoucí červeni se teď stromy a keře připravují na zimu. Ať už jako kompost, hnojivo nebo mulč – podzimní listí je v mnoha ohledech pro zahradu užitečné.

Zase padá pestré podzimní listí. S odbouráváním chlorofylu a s ním spojeným podzimním vybarvováním zelené barvivo z listů ustupuje a dává se rostlině k dispozici jako životně důležitá živina. Část „listových živin“ je opět dopravována do kmene a kořenů a uložena pro jarní vyrašení.

Užitečné podzimní listí
Kompostováním podzimního listí vrátíte do zahrady drahocenné hnojivo, které je navíc zdarma. Zatímco z cest, zákoutí a trávníku listí odstraníme, můžeme ho na záhonech trvalek, loukách, pod ovocnými stromy a živými ploty přes zimu klidně ponechat jako ochranu. Rozkládající se listy dodávají do půdy humusové látky, a přispívají tak ke zlepšení kvality půdy. Humusové látky zvyšují aktivitu mikroorganismů a žížal a urychlují biologický koloběh. Velká množství dubového nebo ořechového listí se však rozkládají obtížněji. Tyto druhy listí kompostujeme odděleně; asi za 2 roky je tento listový kompost zralý a můžeme ho v celé zahradě použít jako hnojivo.

Podzimní listí a další "odpady"
Vedle pestrobarevného listí se však na podzim hromadí na zahradě také mnoho dalších „odpadů“, z nichž lze kompostováním získat kvalitní humus. Zahradníci teď mohou ušetřit, pokud listí, posklizňové zbytky, kuchyňské odpadky, materiál z řezu křoví atd. nevhodí do kontejneru na biologický odpad, ale založí si vlastní kompost.

Kompost – záleží na poměru!
Kompost podporuje růst rostlin, neboť obsahuje živiny ve vyváženém poměru – za předpokladu, že se při jeho zakládání použije mnoho různých výchozích materiálů! Kdo už někdy kompost blíže zkoumal, ten ví, že se to v něm jenom hemží důležitými drobnými živočichy. Používáním kompostu podporujeme aktivní půdní život. Svými výměšky zlepšují živočichové půdní strukturu a jejich podzemní chodbičky se starají o dobré provzdušnění půdy. Ve střevě žížaly hnojní a žížaly obecné se mísí minerální půdní podíl s organickým a přitom vzniká tzv. „humusojílový půdní komplex“. Ten velmi dobře poutá živiny a v případě potřeby je uvolňuje pro kořeny rostlin. Výměšky půdních živočichů jsou tedy v zásadě tím nejlepším hnojivem, jaké si dovedeme představit.

Zahradnické substráty – prosím však bez rašeliny!
Mnoho zahradnických substrátů nabízených na trhu obsahuje rašelinu, tyto produkty se často dopravují na velké vzdálenosti. Těžba rašeliny kromě toho poškozuje rašeliniště, jedinečné a silně ohrožené ekosystémy, ve kterých žijí vzácné druhy živočichů a rostlin. Při těžbě rašeliny – podobně jako při dobývání uhlí a ropy – se však také spotřebovávají rezervoáry uhlíku a v důsledku toho se do atmosféry dostává další množství CO2.

         Více informací k tématu „kompostování“ s mnoha praktickými názornými příklady získáte v ukázkové zahradě GARTEN TULLN!


naposledy upraveno dne: 12.06.2010   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj