Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Zpracování půdy – šetrně a efektivně

Zpracováním půdy se zahradní půda připraví k výsadbě nebo výsevu. Mělo by se provádět opatrně a co nejšetrněji pro půdní život a strukturu půdy.

V zásadě platí, že půda nesmí být při zpracování příliš mokrá. V opačném případě může dojít k závažnému poškození půdní struktury.

Proto je nezbytné provést předem tzv. zkoušku prsty:
Při rozmáčknutí půdního drobtu velikosti hrášku z hloubky asi 10 cm by se drobet měl rozpadnout na mnoho malých kousíčků. Pokud se přitom půda rozmázne, je na zpracování příliš vlhká!

V zeleninové zahradě:
Záhony není třeba každý rok automaticky zrýt. Při rytí se často spodní, méně oživená vrstva půdy dostane na povrch, zatímco vrchní vrstva je zaklopena nejhlouběji. Právě tato vrstva obsahuje zvláště půdní organismy vyžadující kyslík, které se nyní dostanou do hlubších a na kyslík chudších půdních vrstev. Půdní organismy pak potřebují nějakou dobu na to, aby se znovu plně uspořádaly podle svých nároků na kyslík.

Rozhozený kompost nezarývat příliš hluboko! Kvůli nedostatku kyslíku se organický materiál nemůže rozložit a zahnívá. Produkty metabolismu, které přitom vznikají, mohou mít dokonce negativní vliv na růst rostlin.

Raději jen kypřit rycími vidlemi než rýt rýčem. Kompost nebo jiné organické látky zapravujeme jen mělce, pro další mineralizaci totiž potřebují kyslík.

Rotavátorování představuje intenzivní promísení půdních vrstev. Nože rotavátoru mohou poškodit půdní strukturu (půdní drobty). Pod prokypřenou vrstvou se při každoročním opakování může vytvořit utužený půdní horizont nepropustný pro vodu a kořeny.

Dobrým obdobím pro kypření půdy je časné jaro. Na podzim vede obvykle k nežádoucí mineralizaci a vyplavování živin – otevřená půda je navíc bez jakékoli ochrany vystavena povětrnosti a erozi.

Vhodná alternativa: Ozelenění půdy na zimu. Rostlinná pokrývka poutá živiny a chrání strukturu půdy a půdní život.

Jedinou výjimku pro hluboké kypření a obracení půdy představují půdy těžké, jílovité. Ty většinou vyžadují zrytí, protože jen tak lze dosáhnout dostatečného prokypření a provzdušnění. Při provedení této práce na podzim pomůže při prokypření jílovité půdy zimní mráz (mrazové gare).

naposledy upraveno dne: 09.06.2010   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj