Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Jak účinkuje chemická ochrana rostlin?

Pod pojmem chemická ochrana rostlin se rozumí preventivní nebo kurativní použití chemických prostředků na ochranu rostlin (pesticidů). Toto použití se neslučuje se záměry projektu „Přírodní zahrada“.

Chemická ochrana rostlin rozlišuje mezi insekticidy (proti hmyzu) a fungicidy (proti houbovým organismům), které se aplikují postřikem na rostliny. Kromě toho existují herbicidy (proti plevelům), které slouží k hubení nežádoucích rostlin. V přírodní zahradě nemají tyto přípravky co pohledávat!

Zatímco fungicidy zasahují do látkové výměny buněk houbových organismů, půsoní insekticidy většinou na nervovou soustavu hmyzu a vykazují vysokou jedovatost pro člověka.

Úvahy, které vedou k odmítnutí chemických prostředků na ochranu rostlin:
- Použití pesticidů odporuje přání mít zahradu jako ekosystém!
- Předčasný zásah bere přirozeným nepřátelům šanci na úspěch.
- Použitím pesticidů se potírá důsledek, nikoli příčina, a jejich působení proto není dlouhodobé.
- Jenom ten, kdo hospodaří ekologicky, si může pochutnávat na zdravém ovoci a zelenině bez reziduí pesticidů.
- Většina způsobů zpracování zahradních plodů nevyžaduje naprosto bezvadné ovoce.
- Zahrádkáři si většinou namíchají větší množství postřiku, než jaké skutečně potřebují. Zbytky je třeba náležitým způsobem zlikvidovat!

naposledy upraveno dne: 13.06.2010   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj