Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Prostředky na zvyšování kondice rostlin

Jako alternativa k chemické ochraně rostlin jsou na trhu ve zvýšené míře nabízeny prostředky zvyšující odolnost rostlin, především pro zahrádkáře a drobné pěstitele.

Prostředky na zvyšování kondice rostlin jsou většinou přírodního původu a nevyžadují úřední registraci a povolovací proces, při němž je dokazována jejich účinnost a ověřovány dopady na člověka a životní prostředí. Tyto produkty navíc nesmí mít žádné výraznější negativní účinky na živočichy, zvláště na ty „užitečné“.

Prostředky zvyšující kondici rostlin se mohou používat k zabránění výskytu nemocí a škůdců. Musí se ovšem aplikovat preventivně a opakovaně, aby se docílilo žádoucího účinku. Odvary a zákvasy vlastní produkce jsou důležitou součástí preventivní biologické ochrany rostlin. Podstatné je, aby obsažené látky byly rozpuštěné a přešly do aplikované tekutiny.

Za prostředky zvyšující kondici rostlin se považují:
- horninové moučky, jílové zeminy, prášek do pečiva, jílové minerály, křemičité zeminy – takzvané anorganické prostředky
- výtažky z kompostu, řas a rostlin, rostlinné preparáty a oleje, živočišné produkty – takzvané organické prostředky
- homeopatická forma uvedených prostředků – takzvaná homeopatika
- houbové a bakteriální preparáty – takzvané mikrobiální prostředky

naposledy upraveno dne: 13.06.2010   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj