Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Ekologická rovnováha

Jednotlivé rostliny nebo živočichy ve svých úvahách mnohdy vytrhujeme z jejich vazeb. Ve skutečnosti jsou však začleněni do komplexních systémů, které se vzájemným působením, zpětnými vazbami a závislostmi samy regulují.

Přirozené nebo přírodě blízké ekosystémy se v normálním případě nalézají v ekologické rovnováze. Ekosystém je tím stabilnější, čím je rozmanitější, tedy čím více organismů v něm žije. K explozivnímu rozmnožení nějakého druhu zde buď nedojde, nebo ho přirození antagonisté rychle zabrzdí.

Čím více se však do ekosystému zasahuje a ztěžuje se nebo se znemožňuje přirozená regulace, tím snadněji se systém dostane do nerovnováhy. To zase může vést k výskytu nemocí nebo k masovému rozmnožení jednotlivých živočišných druhů, které nazýváme škůdci. V umělých systémech, jako jsou monokultury nebo výsadby nepůvodních rostlin, autoregulace téměř nefunguje, a jsou proto náchylnější vůči chorobám a škůdcům. Poměrně jistým a dlouhodobě účinným způsobem, jak vyřadit autoregulaci, je také použití chemikálií v ochraně rostlin. Proč?
Chemické prostředky ochrany rostlin zahubí většinou i užitečné organismy, přinejmenším však těžce dopadnou na jejich potravu, tj. na škůdce, a přirozená rovnováha je zničena.

naposledy upraveno dne: 13.06.2010   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj