Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Biologická ochrana rostlin: půda

Půda rozhoduje. Půda je mnohem více než jen zemina. Má stabilizační účinek, zastává funkci filtru, je životním prostorem i regulátorem přeměny živin a spolu se vzduchem a vodou má také zásadní ekologický význam.

Živá půda je nejlepším předpokladem zdravého růstu a vývoje rostlin. Všechna opatření k zachování humózní a oživené půdy proto patří k preventivní ochraně rostlin. Zvláštní důležitost pro zdraví zahradních rostlin mají kompost a oživená půda díky bohatství mikroorganismů, užitečných hub a speciálních účinných látek (např. enzymů), neboť tak může dojít k zahubení choroboplodných zárodků již v půdě, dříve než mohou poškodit rostliny (antifytopatogenní potenciál půdy).

Kompost je levným a velmi účinným prostředkem k obohacování zahradní půdy cennými živinami. Kompost zlepšuje jak strukturu, tak i vitalitu půdy.

Půdní pokrytí ve formě mulče (posekaná tráva, seno, nasekané rostlinné odpady) chrání půdu a zajišťuje vyrovnané půdní poměry. Vrstva mulče kromě toho slouží jako bohatý zdroj potravy (zetlelé listy atd.).

Šetrné zpracování půdy půdu provzdušní a podnítí půdní organismy (ryjeme jen velmi těžké půdy!).

naposledy upraveno dne: 13.06.2010   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj