Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur ÷sterreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Hnízdní budky

Přirozené stromové dutiny jsou v dnešní kulturní krajině bohužel nedostatkovým zbožím.

Jelikož podstatná část našeho původního ptactva patří k dutinovým ptákům, jsou tito ptáci při rozmnožování odkázáni na lidskou pomoc.

Nejvhodnější hnízdní a životní prostory jim zajistíme zachováním starých stromů. Vedle přirozených dutin poskytují tyto stromy také potravu a biotop pro mnoho živočišných druhů. Pokud takové předpoklady splněny nejsou, představují hnízdní budky vítanou alternativu.

Před jejich instalací však musíme pamatovat na několik důležitých zásad:
budky je třeba pravidelně kontrolovat a udržovat. K údržbě patří podzimní vyčištění, při kterém odstraníme také parazity žijící v hnízdní výstelce.

Pro bezproblémovou údržbu by budky měly být snadno snímatelné a měly by se dát jednoduše otevírat.
Správné místo pro hnízdní budku je světlé, není však vystaveno palčivému slunci. Vletový otvor by měl směřovat k východu.

Vhodným materiálem ke zhotovení hnízdní budky je dřevo nebo dřevobeton. Umělé hmotě, kovu nebo hlíně bychom se kvůli jejich nedostatečné izolaci a větrání měli vyhnout.

Hnízdní prostor a vletový otvor musí být přizpůsobeny příslušnému ptačímu druhu.

Sýkora koňadra: rozměry základny min. 12 x 12 cm, výška min. 20 cm, vletový otvor o průměru 32–34 mm. Pro sýkoru modřinku stačí vletový otvor o průměru 27 mm.

Ptáci potřebují nejen místo k hnízdění, ale také dostatek hmyzu k odchování mláďat. Vyvarujte se proto použití pesticidů! Jen přírodně obhospodařovaná zahrada poskytuje ideální podmínky!

Informace o hnízdních budkách: www.birdlife.cz

naposledy upraveno dne: 23.02.2012   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj