Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Mařížský park – společný prostor

Exkurze s workshopem 8.5.-9.5.2010

Projekt "Přírodní zahrady bez hranic" je spolufinancován z prostředků ERDF Evropské unie v rámci Programu přeshraniční spolupráce „Cíl Evropská územní spolupráce“ Česká republika – Rakousko 2007 – 2013.“ Aktivita v rámci tohoto projektu:


Mařížský park – společný prostor

Ano, Mařížský park je společný prostor. Proč? Na územním plánu Města Slavonice je označen jako veřejná zeleň. Po více než 50 letech nedostatečné nebo nekoncepční péče o jediný zámecký park Slavonicka, je připravován plán revitalizace tohoto parku, na jehož přípravě se podílí „veřejnost“ – obyvatelé Slavonicka, ale i další lidé, kteří k němu mají osobní vztah.
V rámci projektu "Přírodní zahrady bez hranic" spolupracovali členové Pracovní skupiny Mařížský park, Městské kulturní středisko Slavonice a Občanské sdružení Přírodní zahrada na aktivitě, jejímž cílem bylo: „Seznámení veřejnosti s principy přírodních zahrad a její zapojení při vytvoření návrhu koncepce revitalizace Mařížského parku.“

 

Ve Slavonicích jsme měli před sebou dva úkoly:

1. Představit způsob péče o zeleň jak v soukromých zahrádkách, zahradách až po veřejnou zeleň, který je šetrný k životnímu prostředí
2. Vytvořit koncepci revitalizace Mařížského parku procesem veřejného plánování

 

  • Na prvním místě jsme informovali veřejnost v místním tisku a internetových stránkách www.slavonice.cz, ale nejen to, osobně členové Pracovní skupiny Mařížský park oslovovali své známé a přátele.

 

  • Následoval tematický večer v Městském muzeu ve Slavonicích, který navázal na předchozí tříleté aktivity Pracovní skupiny Mařížský park (procházky, brigády, výstavy, diskuse s odborníky…..). Přestavením obou úkolů, s důležitými informacemi o parku a oslovením veřejnosti k účasti na exkurzi s workshopem se podařil první krok procesu plánování.

 

  • Následně se exkurze s workshopem zúčastnili lidé s odbornými znalostmi i laici, se společným cílem -vytvořit reálný koncept pro revitalizaci parku. V sobotu 8.5 jsme navštívili zámecký park v Mühlbachu. Park měl příjemnou atmosféru, byl příkladem zodpovědné péče o odkaz předků a v reálu jsme si uvědomovali, jaké rozhodnutí a zásahy nás budou čekat, chceme-li konečně být také zodpovědní za stav našeho parku. V obci Schiltern jsme navštívili ukázkové zahrady pana Kittenbergera, kde jsme viděli, jak je možné pečovat o zahrady a parky, jak ekologicky, tak ekonomicky. Odborný výklad zahradního architekta Martina Charváta a inspirace z návštěvy zajímavých míst byla přípravou na workshop. Večer nás čekala náročná, ale příjemná práce pod vedením facilitátora RNDr. Oldřicha Syrovátky, CSc., která probíhala, nejdříve konstruktivní diskusí o problémech, pak pan architekt Charvát s účastníky upřesnil požadavky na vypracování projektu revitalizace a na závěr proběhlo dotazníkové šetření, které specifikovalo jednotlivé důležité body zadání koncepce. Výsledky i dokumentace této aktivity budou zveřejněny na informačním středisku ve Slavonicích a na webových stránkách www.prirodnizahrada.eu .

Blíží se doba, kdy park bude měnit svou podobu. Věřím tomu, že se nám podaří zachovat jak přírodní, tak historickou hodnotu tohoto místa a že nám park, a ne jenom nám, bude sloužit jako „společný prostor“.

 

Martina Havlíčková, členka Pracovní skupiny Mařížský park

 

naposledy upraveno dne: 01.06.2010   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj