Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Školení v Langenlois-modul "Půda", 22.3.-23.3.2010

S nadcházejícími jarními dny se uskutečnilo první školení poradců projektu přírodních zahrad. Dolnorakouská zahradnická škola v Langelois uvítala na 25 českých zájemců jak ze zainteresované odborné, tak laické veřejnosti

První učební modul „Půda“ pokryl celkem 2 dny výuky - teoretické i praktické v terénu.
Rakouští přednášející Ing. Zöchbauer a Mg. Grand oslňovali tím, jak výstižně dokázali přiblížit danou problematiku – oba totiž kromě toho, že přednášejí a podílejí se na výzkumu, sami ekologicky hospodaří na svých mnoha hektarových statcích. Nedocenitelné bylo jak první jmenovaný přirozeně kombinoval striktní vědecký přístup s biodynamickými principy hospodaření ověřenými vlastní mnohaletou praxí (přiblížil bych to asi na příkladu řádně vystudovaného a praktikujícího lékaře, který však běžně a úspěšně využívá metod léčitelství či homeopatie).
Druhý přednášející se soustřeďoval na význam žížal v půdě - zásadní pak byla návštěva žížalí farmy Vermigrand. Prohlédnutí patentované technologie výroby vermikompostu a výluhů z kompostu bylo více než zajímavé, stejně jako pokusy s výsevem kukuřice do substrátů s různým podílem vermikompostu. Žížalí kompost je jedinečným biologicky aktivním produktem žížal – ozdravuje a stimuluje rostliny, působí preventivně, dlouhodobě oživuje půdu, přitom s ním můžete bez obav hnojit nebo do něj vysévat semínka rostlin (aniž byste jim uškodili) nebo jím 100% nahradit rašelinu! Atraktivitu takového produktu nutně provází komerční úspěch, ale i celosvětový zájem o samotné výrobní technologie.
Na pozemcích mohli mnozí poprvé vidět kvalitu půdy obhospodařovanou 15 let bezorebními metodami a 4 roky obdělávané v biologickém režimu - udržována pouze kypřením, vhodnými osevními postupy a zeleným hnojením (půda byla kyprá, drobtovitá a plná půdního života).
Ukázalo se, že naši rakouští sousedé mají v mnohém náskok a je tedy nasnadě se od nich učit!
Na závěr nesmíme opomenout ukázkovou přírodní zahradu u zahradnické školy (sloužící k výuce, odpočinku i praxi studentů) i historické městečko a vinařské centrum Langenlois s malebnou krajinou.
Již první školení ukázalo, že laťka je nastavena dosti vysoko. Různorodě činní účastníci školení jen potvrzují, že přírodní zahrady jsou fenomén, který překračuje meze oborů i hranice států.

Radovan Hájek, o.s. Přírodní zahrada

naposledy upraveno dne: 14.04.2010   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj