Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

V Mařížském parku se kácí

16.6.2010 Tisková zpráva z tiskové konference

Město Slavonice spolupracuje s občanskou iniciativou Pracovní skupinou Mařížský park (PSMP). Výsledkem spolupráce je:

Navázání partnerství s Městem Bogen a příprava projektu „Evropský park Bavorsko – Čechy“ a jeho realizace:
1. Program zahájení projektu
- 16. 6. 2010 slavnostní zahájení české části projektu s tiskovou konferencí v Mařížském parku za účasti hostů z Bogenu s programem představujícím potenciál parku pro zlepšení životního prostředí jeho revitalizací, pro rozvoj šetrné turistiky - koňský sport a místní bioprodukty a především jeho využití jako veřejného prostoru pro setkávání obyvatel a návštěvníků
- Návrh revitalizace Mařížského parku byl poprvé představen přímo v parku 16. 6. 2010 zahradním architekt ing. Martinem Charvátem a je prezentován na www.eu-parky.eu. Projekt revitalizace je zpracován na základě inventarizace dřevin, biologického hodnocení území a koncepce, na níž se podílela veřejnost.
- Projekt parku v Městě Bogenu zpracoval zahradní architekt pan Dipl.Ing.Gerald Eska, byl představen zástupci města Bogenu.
- S historií se návštěvníci seznámili v soukromém muzeu Maříže manželů Válkových.

2. Cíle projektu:
- Vznik společného veřejného prostoru revitalizací Mařížského parku a založením nového parku v Bogenu v centru města v blízkosti škol
- Zapojení obyvatel obou měst na projektu:
- Příprava slavonického místa v bavorském parku a bogenského místa v českém parku
- Na vytvoření naučných stezek v parcích se podílí školní mládež z obou měst
- Vzájemné návštěvy obyvatel měst přispívají k vytváření osobních vztahů, malá města v příhraničních oblastech tak získávají do budoucna partnery pro další spolupráci

Tisková konference 16.6.2010

karel hruby

Závěr aktivity „Mařížský park – společný prostor“ projektu „Přírodní zahrady bez hranic“.
• Představení koncepce projektu revitalizace parku, která vznikla realizací programu aktivity „Mařížský park – společný prostor“ projektu „Přírodní zahrady bez hranic“. Projekt je realizován v rámci přeshraniční spolupráce, seznamuje s principy „přírodních zahrad“, předává zkušenosti z Rakouska do Čech, stránky projektu www.prirodnizahrada.eu.


V rámci projektu vzniká síť poradenských míst, přírodních zahrad a na třech místech jsou tyto principy využity pro veřejné prostory:
1. Mařížský park, koncept projektu revitalizace
2. Bylinková obec Mutišov, projekt se zapojením veřejnosti do procesu plánování, realizace
3. České Budějovice, projekt se zapojením veřejnosti do procesu plánování


Další podstatné informace k programu „Mařížský park“

• Požadavky petice veřejnosti „Stop kácení v Mařížském zámeckém parku“ z 8. 8. 2007 byly splněny.
Starosti ale nekončí:
• Současná petice „Za památkovou ochranu Mařížského parku“, podepsaná nyní již 188 osobami, je návrhem koncepce řešení torza zámku a parku jako nedílného celku.
• Město Slavonice nese i velkou zodpovědnost za výsledek řízení o jednoduché pozemkové úpravě týkající se modřínové aleje, která je součástí parku.

Martina Havlíčková, vedoucí české části projektu „Evropský park Bavorsko – Čechy“ a vedoucí aktivity Mařížský park – společný prostor v rámci projektu „Přírodní zahrady bez hranic“

Aktivita „Mařížský park – společný prostor“ je spolufinancována z prostředků ERDF Evropské unie v rámci projektu "Přírodní zahrady bez hranic" z programu přeshraniční spolupráce „Cíl Evropská územní spolupráce“ Česká republika – Rakousko 2007 – 2013.“

Projekt „Evropský park Bavorsko – Čechy“ je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu přeshraniční spolupráce „Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013. Investice do Vaší budoucnosti.

 

Text tiskové zprávy ke stažení zde (Word)
 

naposledy upraveno dne: 02.07.2010   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj