Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Fascinace vodou v zahradě

Bez vody by zahrada nemohla prosperovat a působit pěkným a svěžím dojmem. Právě proto by v zahradě neměly vodní prvky chybět.

Voda v zahradě může mít mnoho podob a nemusí to být hned velké koupací jezírko. Pěkně působí i drobná napajedla pro ptáky umístěná poblíž zahradního posezení, ze kterého pak můžeme pozorovat opeřené zpěváky a napít se přijde jistě i hmyz.

Za vodní prvek lze považovat i nejrůznější nádrže na dešťovou vodu v podobě sudů a dalších nádob, včetně vsakovacích ploch. Ty mohou periodicky po deštích oživnout pestrou florou a faunou.

Nejčastějším vodním prvkem v přírodních zahradách je však jezírko s plně rozvinutým vodním i pobřežním životem. Jsou-li tato jezírka dostatečně velká, tedy alespoň 50 m2, mohou sloužit také ke koupání a vegetační zóna se pak postará o čištění vody.

Vodní biotop v odpočinkové zóně za domem

©josef kadubec

Malé jezírko jde velmi lehce vybudovat v prohlubni, kterou pokryjeme folií. Na folii nasypeme vrstvu štěrku a na okrajích můžeme folii zamaskovat velkými kameny. Do malého jezírka není příliš vhodné vysazovat vodní rostliny, ale spíše využijeme druhy rostoucí na březích a rostliny bahenní.

Velmi působivé je vysadit kolem břehů byliny jako např. oregáno, které díky výparu uvolňují své vůně do okolí. Velmi záhy se s vysazenými rostlinami do jezírka a na jeho břehy stěhuje pestrá škála živočichů. Děti pak vydrží dlouho pozorovat vodní bezobratlé (např. vodoměrky, potápníky), ale i okřídlený hmyz opilující kvetoucí rostliny nebo využívající jezírko jako napajedlo (motýli, včely, čmeláky).

Výhrou každého stavitele je, když se mu k jezírku nebo do jezírka nastěhují obojživelníci a začnou ho využívat k rozmnožování. Děti pak mohou pozorovat vývoj žáby od chumáče vajíček přes pulce až po malé žabičky.

Josef Kadubec, Rosa o.p.s.

Mezinárodní konference Děti a zahrady
V rámci konference Děti a zahrady s tématem „Zahrada jako místo hry, pohybu a učení dětí a mládeže“ očekáváme zajímavé přednášky zahraničních odborníků, exkurze do dětských rájů přírodních her a interaktivní dílny.

Termín a místo: pátek, 8. a sobota, 9. října 2010, celý den, Krems an der Donau
Vložné:
konference, vč. stravy je zdarma.  
Další podrobnosti Vám budou oznámeny v případě Vašeho přihlášení!    
Bližší informace a přihláška:
Chaloupky, o.p.s., Iveta Machátová, tel.: 00420 731 440 922 nebo e-mail: iveta.machatova@chaloupky.cz.

Pozvánku na konferenci s dalšími informacemi najdete zde

 

naposledy upraveno dne: 01.09.2010   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj