Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Domky ve stromech pro děti

Mnoho dětí sní o tom, že by na zahradě měly na stromě malý domek. Pomocí svépomocně postaveného stromového domku dětem otevřeme nový, úžasný svět v korunách stromů.

Mnoho tisíc let žili původní obyvatelé Tichomoří ve stromových chýších, někdy i v závratných výškách. V antice slavil na stromech císař Caligula, stejně jako v období renesance medicejská knížata, kdy malý mramorový palác v koruně stromu byl mírou všech věcí.
I dnes si občas někteří dospělí splní dětský sen o vlastní stromové chýši. S profesionální pomocí si zřídí sídlo ve vzdušných výškách, tu a tam možná přenocují v hotelu na stromě – anebo si se svými dětmi prostě postaví stromový domek ve vlastní zahradě. Pro děti je chýše na stromě místem zcela neobyčejných zážitků. Uprostřed koruny stromu se dětem naskýtají úplně nové perspektivy a možnosti úkrytů.

Správným stromem všechno začíná!
Strom určuje naše možnosti. Stáří, velikost a zdravotní stav stromu jsou rozhodující pro naše zvažování, jestli do jeho koruny posadíme domek a jaký. Máme-li silný strom příslušné velikosti, můžeme začít s plánováním. Vhodné jsou „pevné“ stromy, jako např. javor, dub, lípa, jabloň nebo hrušeň.

Stavějte šetrně
Přednost bychom měli vždycky dávat postupům šetrným vůči stromu. Mylný názor, že zavrtaný šroub zdraví kmene nijak neohrožuje, je už snad do značné míry překonaný. Stromový domek by měl být do koruny stromu začleněn co nejšetrněji a samozřejmě co nejbezpečněji. Konstrukce domku by se neměla přímo dotýkat kmene, aby se zabránilo vzniku odřenin působením větru. Lanové konstrukce a textilní pásy mohou mnohdy nahradit šrouby a svorníky.

Bezpečná konstrukce
Jestliže strom neposkytuje nedostatečnou opěru, lze zvýšit stabilitu podesty pomocí nosníků a podpěr (např. smrkových sloupků). Obzvlášť důležitá je přístupová konstrukce. Výhodou je terasa přede dveřmi domku. Dveře se zásadně musí otevírat dovnitř. Zábradlí by mělo být opatřeno svislými příčkami s mezerami menšími než 10 cm. Žebřík vedoucí k domku nemá mít větší sklon než 60 stupňů.

Ralf Dopheide, Natur im Garten

 

Mezinárodní konference Děti a zahrady
V rámci konference Děti a zahrady s tématem „Zahrada jako místo hry, pohybu a učení dětí a mládeže“ očekáváme zajímavé přednášky zahraničních odborníků, exkurze do dětských rájů přírodních her a interaktivní dílny.

Termín a místo: pátek, 8. a sobota, 9. října 2010, celý den, Krems an der Donau
Vložné: konference, vč. stravy je zdarma.  
Další podrobnosti Vám budou oznámeny v případě Vašeho přihlášení!    
Bližší informace a přihláška: Chaloupky, o.p.s., Iveta Machátová, tel.: 00420 731 440 922 nebo e-mail: iveta.machatova@chaloupky.cz.

Pozvánku na konferenci s dalšími informacemi najdete zde 

naposledy upraveno dne: 31.08.2010   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj