Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Konference "Přírodní prvky ve veřejné zeleni"

8.-9.9.2011 od 10.00 hod. v Českých Budějovicích - Místo konání: 8.9: Hotel Malý pivovar, ul. Karla IV 8-10 od 10.00 hod., 9.9 exkurze do Tullnu, odjezd z ČB autobusem v 7.30 hod.

Program konference „Přírodní prvky ve veřejné zeleni“:

Čtvrtek 8. září
Odborné přednášky a diskuse, návštěva veřejné zeleně v Českých Budějovicích
10.00 hod. - uvítání účastníků konference
10.15 hod. - ing. Adam Baroš: Extenzivně udržované trvalkové výsadby
11.00 hod. - coffee break
11.30 hod. - ing. Jiří Velebil: Aleje, výsadby stromů a keřů v přírodě blízké veřejné zeleni
12.15 hod. - Martina Havlíčková: Mařížský park – veřejný prostor
12.45 hod. - ing. Martina Petrová: Mutišov – bylinky ve veřejném prostoru
13.00 hod. - oběd
14.00 hod. - Jiří Řehounek: Hmyz ve městech a veřejné zeleni
14.45 hod. - panelová diskuse – přednášející odpovídají na dotazy účastníků
15.15 hod. - coffee break
15.45 hod. - návštěva parku Stromovka v Českých Budějovicích
17.30 hod. – ukončení programu 1. dne konference

Pátek 9. září
Návštěva veřejné zeleně a ukázkových zahrad ve městě Tulln an der Donau

7.30 hod. - odjezd autobusu pro účastníky exkurze z Českých Budějovic – zastávka MHD na Mariánském náměstí směrem na Prahu
8.10 hod. - odjezd z Třeboně – zastávka před autobusovým nádražím
10.30 - 12.30 hod. - přednáška o městě Tulln a jeho veřejné zeleni, o kterou je pečováno v souladu s přírodou, s následnou prohlídkou ekologicky obhospodařovaných ploch zeleně města Tulln
12.30 - 13.00 hod. - procházka k výstavě DIE GARTEN TULLN
13.00 - 14.00 hod. – pauza na individuální oběd účastníků (v prostorách výstavy je restaurace)
14.00 - 15.30 hod. – uvítání skupiny ředitelem výstavy Dr. Christophem Vielhaberem a prohlídka výstavy přírodních zahrad DIE GARTEN TULLN s průvodcem
16.00 hod. – ukončení programu 2. dne konference a odjezd z Tullnu
18.10 hod. - příjezd do Třeboně
18.45 hod. - příjezd do Českých Budějovic

Přednášející:
Ing. Adam Baroš, oddělení kulturní krajiny a sídel, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Ing. Jiří Velebil, oddělení kulturní krajiny a sídel, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví, v.v.i.
Jiří Řehounek, Calla, ekologické občanské sdružení
Martina Havlíčková, občanská iniciativa „Pracovní skupina Mařížský park“
Ing. Martina Petrová, Občanské sdružení Přírodní zahrada

 

Místo konání 1. dne konference:
Hotel Malý pivovar
ul. Karla IV 8-10
370 01 České Budějovice

 

Akce je bezplatná, neboť je realizována v rámci projektu EÚS „Přírodní zahrady bez
hranic“ a spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
Evropské unie. Účastníkům akce je bezplatně k dispozici celé programové zajištění
akce po oba dva dny vč. referentů; oběd a dvakrát občerstvení s kávou v rámci
programu 1. dne; tlumočení a společná doprava autobusem v rámci programu 2.dne.
Případný nocleh, vstupy na výstavu DIE GARTEN TULLN (8,5 EUR) a další stravu si
každý účastník hradí sám.
Pro účastníky ze vzdálenějších regionů je možné si zajistit nocleh např. přímo v místě konání
konference v Hotelu Malý pivovar – další informace a kontakty najdete na
http://www.malypivovar.cz.


Program 2. dne v Tullnu bude německo-česky a česko-německy tlumočen!


Drobné změny v časovém harmonogramu akce vyhrazeny.

Přihlášky už ale nazasílejte, protože akce je již plně kapacitně obsazena! Pro zájemce, které program velmi zaujal, je možné zaslat svůj kontakt e-mailem na adresu: prirodnizahrada@centrum.cz či poštou na adresu: Občanské sdružení Přírodní zahrada, Klášterská 76/II, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.: 607 245 049 a my Vám pošleme podklady z akce v elektronické podobě.

Akce je realizována v rámci projektu „Přírodní zahrady bez hranic“.
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF Evropské unie v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl Evropská územní spolupráce Česká republika-Rakousko 2007-2013

naposledy upraveno dne: 26.08.2011   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj