Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Vytvořte na zahradě ráj ke hraní i učení

Jak začít?

Děti by měly na zahradě nacházet příležitosti k houpání, skákání, klouzání, šplhání, balancování, čichání, ochutnávání i lenošení, aby se tu cítily dobře a mohly stále objevovat něco nového. Abychom to zajistili, musíme při utváření zahrady pamatovat na řadu věcí.

Potřebné jsou oblasti s pískem a vodou, štěrkové plochy a jámy. Materiál jako větve, kameny a listí by měl být po ruce k tvořivé hře a měl by být začleněn do staveb. Děti milují také místa, kam se mohou ukrýt: skrýše v křoví a vrbové chýše jsou k tomu ideální. Aby smysly nepřišly zkrátka, měly by mít na zahradě své místo i „chuťová zákoutí“ ve formě bylinkových spirál, záhonů určených k mlsání a ovocných keřů.

Díky vysokému či „mlsacímu“ záhonu se děti učí přebírat odpovědnost a zároveň jsou odměňovány přírodními pamlsky. Záhon by měl být osázen rostlinami, které mají děti rády, například rajčaty, jahodami a mrkvičkou. Záhony se mohou odchylovat od konvenčního pravoúhlého tvaru a mohou být přenechány nápadům dítěte. Výhoda vysokého záhonu spočívá v tom, že drobotina na nich může v pohodě zahradničit jako u hracího stolu, zatímco jsou rostliny chráněny před pošlapáním.

Bylinková spirála nabízí na minimálním prostoru spoustu nových vůní. Ve skulinách mezi kameny se ukrývají drobní živočichové jako ještěrky a brouci. Děti je mohou pozorovat a pomocí rozmanitých bylin mohou být časně vedeny ke kuchyni bez umělých zvýrazňovačů chutě.

Vrbové stavby skýtají úkryt k odpočinku a prostor ke zkoušení různých rolí. Díky jejich ohebnosti můžeme vrby svázat do podoby malých stanů nebo tunelů. Lze z nich však vytvářet i ploty, předěly prostoru, skulptury a oblouky. Úkryt přitom poskytují nejen dětem, ale i zvířatům, která zde nalézají místo k hnízdění.

V rámci prvních stavebních pokusů mohou děti hotýlky pro užitečný hmyz budovat samy. Pomocí dřeva, slámy a dalších přírodních materiálů lze rychle vytvořit úkryty a možnosti k přezimování pro drobné živočichy, například včely, brouky, mouchy a červy.
 
Přírodní zahrada dále obsahuje pískové prohlubně s ohraničením z kmenů stromů, „pískoviště“ naplněná místo písku kaštany, kamínky nebo dřívky, dále vodní příkopy vyložené kameny a mnoho dalšího.

Dříve než ale začneme s osazováním zahrady rostlinami, měli bychom si na základě sestavovacího plánku a seznamu vhodných rostlin velmi dobře promyslet, jak bude zahrada vypadat. Vyhneme se tak pozdějším nepříjemným překvapením a zmatku při realizační fázi.

Bližší informace k záhonům určeným pro mlsání, vrbovým stavbám atd. najdete pod heslem Nápady pro uspořádání zahrady pro děti v kostce.

 

naposledy upraveno dne: 31.08.2012   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj