Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

19.10.2013 Jednání Rady OSPZ ve Višňové

Jednání Rady OSPZ se konalo dne 19.10.2013 ve Višňové v usedlosti manželů Kolkových, kteří nám umožnili jednání uspořádat v prostorách jejich chalupy od 9. hodiny dopoledne.

Po milém přivítání a vzájemném seznámení nás manželé Kolkovi provedli po jejich Ukázkové přírodní zahradě, která je rozdělena do třech částí. Poté bylo zahájeno jednání členů Rady Občanského sdružení Přírodní zahrada.


Na programu bylo ten den hned několik bodů. Prvním z nich byl: Návrh vize Občanského sdružení Přírodní zahrada. Členové Rady poukázali na důležité činnosti, kterými by se mělo sdružení zabývat v budoucnosti. Sdružení by mělo rozšiřovat síť, která pomůže výměně informací v rámci republiky - vybudovat síť zástupců jednotlivých krajů a proškolit je, tvořit regionální skupiny, spolupracovat se zahraničím, vyhledávat partnery v nových zemích – Polsko, Slovensko. V oblasti propagace je velká rezerva. Podán návrh na vytvoření profilu na facebooku, který je v současné době všeobecně účinný a má spoustu příznivců. Tento profil ale může dle zkušeností některých propagovat i odrazovat, proto bylo zdůrazněno, že by tento vytvořený profil měl spravovat někdo, kdo sdružení opravdu rozumí. Důležitá je také výměna informací a zkušeností mezi majiteli zahrad – například bychom mohli uskutečnit Víkend otevřených zahrad Jižních Čech, další měsíc na Vysočině, aby se ty dny termínově nekryly a majitelé zahrad z Jižních Čech se mohli zajet podívat i do zahrad na Vysočině.  Byl uveden příklad propagace: např. na Vysočině se každoročně koná Slavnostní předávání plaket jako samostatná propagační akce.

Dále se projednávala transformace občanského sdružení, tj. otázka, jestli chceme být spolek nebo obecně prospěšná společnost?

Podle zákona č. 68/2013 se občanská sdružení od 1.1.2014 stávají spolky, pokud se do konce roku 2013 nerozhodnou transformovat se na obecně prospěšnou společnost. Členové Rady si proto nejprve položili otázku, zda chtějí činnost směřovat pro členy nebo pro veřejnost, probrali veškeré klady a zápory spolku a obecně prospěšné společnosti a ujasnili si strukturu organizace jednotlivých forem. Vzhledem k faktu, že Občanské sdružení má členy a v obecně prospěšné společnosti členové nejsou a činnost společnosti je směřována na veřejnost, zúčastnění členové odhlasovali transformaci občanského sdružení na spolek.

Dalšími body programu byla aktuální finanční situace sdružení a dotisk příručky.

Byl zrekapitulován stav na účtech a v pokladně a bylo rozhodnuto o nejbližších finančních operacích. Příručka i nadále nemůže být prodávána volně v obchodech, pouze přes občanské sdružení. Členové Rady se shodli na nákladu příručky, z toho alespoň část by měla být vytištěna do Vánoc, zbytek stačí později. Místopředsedkyně Ing. Martina Petrová uvedla veškeré cenové nabídky na tisk příručky, členové Rady se shodli na výběru místní jindřichohradecké tiskárny RAIN a vybrali i druh papíru. Také zde padl návrh, že by bylo možné nechat vytisknout záložky k podpoře prodeje této knihy, které by se rozdávaly na akcích.

Členové Rady se předběžně dohodli také na termínu konání Valné hromady sdružení, a to v sobotu 15. února 2014. Místo konání Valné hromady bude upřesněno později. Další jednání Rady proběhne 22. listopadu na Vysočině.

Po výborném obědě bylo jednání Rady ukončeno přibližně ve 13 hodin.

naposledy upraveno dne: 08.02.2014   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj