Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

100 tipů pro přírodní zahradu a ještě mnohem víc

S radostí oznamujeme, že jsme pro letošní rok získali podporu Ministerstva životního prostředí České republiky pro projekt „100 tipů pro přírodní zahradu a ještě mnohem víc“.

Hlavním cílem projektu je rozšíření přírodního zahradničení po celé České republice. Mezi aktivity projektu patří: zmapování projektů v oblasti přírodního zahradničení v celé ČR a jejich následná propagace, představení přírodních zahrad jako individuálního příspěvku k ochraně přírody, osvěta laické i odborné veřejnosti v tématu přírodních zahrad a přírodě blízkého hospodaření na zahradách. Osvětou chceme podnítit zájem veřejnosti o přírodě blízkou péči o veřejnou zeleň v obcích a městech vedoucí k podpoře biodiverzity v intravilánech obcí.

Realizací projektu bude velmi atraktivním způsobem rozšířeno ekologické uvědomění obyvatel. Bude dosaženo redukce užití pesticidů, minerálních hnojiv a rašeliny v zahradách, podpořeno využívání krajových odrůd ovoce a zeleniny, vytváření různých biotopů na zahradách a zahrádkách. Budou rozšířeny znalosti o biologické ochraně rostlin a zlepšena biologická rozmanitost v obcích a městech.

V „Přírodní zahradě“ se člověk cítí jako v ráji. Zahrada zde totiž není jen přírodně utvářeným místem k odpočinku a rekreaci pro své lidské majitele. Je také životním prostorem a domovem mnoha rostlin a zvířat. Z toho vyplývá pečlivě střežená a ekologicky obhospodařovaná živá rozmanitost – od divizny až po zelí, od sýkorky až po ropuchu. Měsíčky tady kvetou vedle salátu, v hlohu si staví hnízdo ptáci, nad vodou se vznášejí vážky a v hromadě kamení se ukrývá lasička. Pro ně pro všechny je tu místo, aby mohli zahradu naplnit životem a proměnou. Zvířata mají na zahradě nedocenitelný význam. Jsou součástí přirozeného řádu, přírodní rovnováhy, která může nastat jen s nimi. Chemické jedy tuto rovnováhu ničí a navíc jsou zbytečné.

Samozřejmostí v přírodní zahradě je také dostatek místa k usednutí, ke snění a duševnímu nicnedělání. Také děti se tu mohou vyřádit a dosyta si vyhrát. Zeleninové záhony, ovocné stromy a bobulové keře hýčkají chuťové buňky lidských obyvatel bez ohledu na věk svými zdravými sezónními plody. Zahrada může být malým pokojným světem samým pro sebe, v němž se lidé, zvířata i rostliny ve vzájemné symbióze podporují a prospívají!

AKTIVITY PROJEKTU


Informační a poradenský servis přírodního zahradničení

  • Elektronické poradenství - Webové stránky www.prirodnizahrada.eu budou zrevidovány a doplněny o chybějící témata. Na webu www.prirodnizahrada.com bude informační servis doplněn o on-line poradnu, v rámci které budou odborníci odpovídat na konkrétní dotazy majitelů zahrad. 4x ročně vyjde informační bulletin, ve kterém naleznete přehled a tipy pro práce v přírodní zahradě v jednotlivých ročních obdobích a pozvánky na zajímavé akce.

  • Osobní poradenství - Poradenství poskytované poradci přímo na zahradách a dále poradenství a informace na specializovaných akcích typu Země Živitelka.

Brožurky „100 nejlepších tipů pro zahradu“ a „Cesta k zahradní plaketě“

Z rakouského originálu budou přeloženy a vydány informační brožurky „100 nejlepších tipů pro zahradu“ a „Cesta k zahradní plaketě“. Brožurka „100 nejlepších tipů pro zahradu“ nabízí tipy nejen pro uspořádání vlastní přírodní zahrady, ale i pro péči o ni přírodě blízkým způsobem a pro uchování plodů z ní. „Cesta k zahradní plaketě“ osvětlí základní kritéria přírodního zahradničení a cestu k tomu, jak získat plaketu Přírodní zahrada. Distribuce brožurek bude probíhat poštou, na výstavách s poradenstvím a při dalších akcích ukázkových přírodních zahrad.

Bilancování 13 let přírodního zahradničení v ČR

Je to tak, v březnu 2001 proběhl v Českých Budějovicích první seminář o přírodním zahradničení a tak můžeme říci, že letos slavíme 13 let přírodního zahradničení v ČR. Občanské sdružení Přírodní zahrada proto zmapuje projekty v oblasti přírodního zahradničení. Budou osloveny organizace i široká veřejnost s prosbou o zaslání informací o svých projektech či aktivitách. Shromážděné informace budou prezentovány na webu a zpracovány do elektronické publikace mapující 13 let přírodního zahradničení v ČR.

Školení poradců pro přírodní zahrady

Občanské sdružení zorganizuje školení pro poradce z těch regionů ČR, kde projekt zatím není ve větší míře rozšířen. Pro každý z 10 krajů budou vyškoleni 2 poradci.

Projekt „100 tipů pro přírodní zahradu a ještě mnohem víc“ je realizován za podpory Ministerstva životního prostředí.


Tisková zpráva ve formátu PDF ke stažení zde.

naposledy upraveno dne: 21.05.2014   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj