Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Zahradní turistika – cestování pro všechny smysly

S radostí oznamujeme, že jsme pro letošní rok získali podporu Ministerstva životního prostředí České republiky pro projekt „Zahradní turistika ...“, projekt, který originálním způsobem propojuje osvětu veřejnosti s turistikou.

Cílem projektu je propagace produktu zahradní turistiky a ekoturistiky jako jednoho z druhů šetrného cestovního ruchu. Dojde k rozšíření sítě ukázkových přírodních zahrad mimo příhraniční regiony a tím k posílení zázemí pro zahradní turistiku. Šetrný způsob turistiky je takový, který přiměje návštěvníka maximálně využít potenciál jednoho místa a jeho blízkého okolí dosažitelného pěšky, na kole, veřejnou dopravou…

Realizací projektu bude lépe využit potenciál certifikovaných „Ukázkových přírodních zahrad“. Některé zahrady jsou u ubytovacího zařízení, jiné jsou součástí kulturní památky nebo i součástí veřejné zeleně. Cílem je propojení návštěv zahrad s dalšími nabídkami v oblasti cestovního ruchu v daných místech.

Projekt zvýší povědomí o vlastních možnostech ochrany životního prostředí ekologicky šetrným obhospodařováním zahrad, dotčeným regionům pak přinese udržitelný rozvoj zvýšením turistické návštěvnosti.

AKTIVITY PROJEKTU


Kampaň Rok s přírodními zahradami

V rámci kampaně proběhnou malé i větší akce v certifikovaných Ukázkových přírodních zahradách. Akce budou zaměřeny např. na témata produkty ze zahrady, zahrada pro děti, zdraví ze zahrady (bylinky). Kampaň bude zahrnovat i akce v rámci Víkendu otevřených zahrad. Kampaní chceme přispět k rozšíření nabídky na vyžití návštěvníků v dané oblasti a ke zvýšení povědomí o existenci zahradní turistiky. Propagace aktivit certifikovaných zahrad proběhne na vhodných webových stránkách.

V tuto chvíli již můžeme avizovat termín významné akce, která proběhne v dohledné době. Je to Víkend otevřených zahrad, který se uskuteční ve dnech 14. - 15. června 2014. Hlavním organizátorem akce je o.s. Průvodce parkem. Akce je svátkem otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti a vznikla ve Velké Británii. Projekt se setkal s velkým ohlasem a stal se postupně tradičním po celé Evropě. V České republice jsou do projektu zapojována i běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplňkovým programem koncipovaným pro tuto ojedinělou akci. Cílem Víkendu otevřených zahrad v České republice je prezentovat veřejnosti význam vegetace a posílit její postavení ve společnosti. Občanské sdružení Přírodní zahrada tuto akci podporuje. Vyzývá všechny certifikované přírodní zahrady, aby se do akce zapojily a v rámci projektu „Zahradní turistika – cestování pro všechny smysly“ ji také podpoří společnou propagací akcí v přírodních zahradách.

Konference k zahradní turistice

Uskuteční se dvoudenní konference k zahradní turistice za účasti českých i zahraničních lektorů, zejména z Rakouska. Součástí konference bude i exkurze do české i rakouské Ukázkové přírodní zahrady jako příklad dobré praxe. V rámci konference dojde k mezinárodní výměně zkušeností na půdě zahradní turistiky a ke spolupráci s organizacemi působícími v cestovním ruchu.

Tipy na výlety

Občanské sdružení připraví ucelené balíčky turistických nabídek, např. pro cestující na kole či pěšky. Balíček bude představovat kombinaci návštěvy přírodní zahrady s dalším vyžitím v dané lokalitě. Dojde k napojení na stávající síť cyklostezek a propojení s jinými formami ekoturistiky a agroturistiky. Tipy na výlety budou umístěny na vhodné webové stránky a turistické portály.

Projekt „Zahradní turistika – cestování pro všechny smysly“ je realizován za podpory Ministerstva životního prostředí.


Tisková zpráva ve formátu PDF ke stažení zde.

naposledy upraveno dne: 21.05.2014   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj