Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Půda a její pokrytí v zimě

Půda, její kvalita a způsob péče o ni má zásadní význam pro zahradu. A nejen pro zahradu, ale i pro zemědělství a vůbec celou planetu. To je potřeba si začít uvědomovat a podle toho se chovat.

Odborníci z celého světa si to již uvědomují, proto byl rok 2015 vyhlášen Mezinárodním rokem půdy.

Vzhledem k tomu, že má půda takový význam, chce se i naše sdružení tomuto tématu v příštím roce více věnovat. A proč nezačít již nyní téměř v předvečer nového roku? Proto jsme pro vás vybrali na toto téma tipy, jak se co nejlépe postarat o zachování a zlepšení kvality půdy na vaší zahradě v zimním období.

Mulčování

Mulčování

Pokrývání půdy = mulčování

Nejhorší, co může půdu potkat, je, že je nechráněná vystavena vlivům počasí. Vítr a slunce ji vysušují, teplotní výkyvy a extrémní teploty nejsou vyrovnávány a působí proto přímo na půdu. Tím je pak omezována činnost půdních organismů. Srážky dopadají plnou rychlostí na povrch půdy a vyvolávají utužení a erozi. Důsledkem je rozpukaná, ztvrdlá půda. Navíc hrozí vymývání živin. Jinak je tomu u půdy, která je pokryta ochrannou vrstvou: odpařování je výrazně nižší, teplotní výkyvy a extrémy se vyrovnávají, popř. zasahují půdu jen velmi tlumeně a síla dešťových kapek je eliminována.

V přírodě půdu chrání vegetace nebo vrstva organického materiálu. Na zahradě, kde musí půda zůstat alespoň zčásti nezakrytá, pomůže nastlání vrstvy mulče. Výraz „mulčování“ pochází z angličtiny a znamená „pokrývání půdy“. Vedle ochrany půdy má celou řadu dalších předností: intenzivnější činnost půdní živěny, zvýšení obsahu humusu, nižší spotřeba vody a zabránění růstu plevelů. Jako mulč lze použít např. slámu, polozetlelý kompost či trávu.

Zelené hnojení

Zeleným hnojením se rozumí krátkodobé nebo i dlouhodobé pokrytí půdy vegetací vybraných rostlinných druhů. Vzniklá rostlinná hmota je následně posekána a buďto zapracována mělce do půdy nebo ponechána jako nastýlka na povrchu půdy. Tento druh přípravy půdy se hodí nejen pro zeleninovou zahradu, ale i pro zakládání záhonů trvalek.

Zelené hnojení má tyto výhody:

  • Trvalé zlepšení půdy, podpora půdní živěny tvorbou humusu.
  • Prokypření půdy a zpřístupnění živin kořeny rostlin zasahujícími do větších hloubek.
  • Zabránění vymývání živin jejich poutáním.
  • Dusíkaté hnojení při použití motýlokvětých rostlin (leguminóz).
  • Potlačení plevele.
  • Ochrana půdy před erozí a rozplavením.
  • U kvetoucích rostlin potrava pro četný hmyz.

Pokud tedy chcete dobře připravit půdu na zimní období, pak jakmile jsou záhony v pozdním létě nebo na podzim sklizené, můžete provést tzv. následný výsev k pokrytí půdy, aby se zabránilo vymývání živin. K tomu lze použít polníček nebo špenát, dále také ozimé obiloviny, jílek italský, ozimou vikev, vojtěšku, vikev huňatou nebo landsberskou směsku.

Pokud tedy máte ještě nějakou holou půdu na vaší zahradě, letošní zatím dost neobvyklou zimu, kdy spousta věcí ještě (alespoň zde na Jindřichohradecku) před dvěma dny kvetla a pučela, to můžete ještě napravit, minimálně mulčováním, a připravit se tak na tu opravdovou zimu se sněhem, která, jak všichni doufáme, ještě přijde.


Z příručky Moje přírodní zahrada, vydané Občanským sdružením přírodní zahrada v roce 2013, z kapitoly Živá půda vybrala a upravila Martina Petrovánaposledy upraveno dne: 25.12.2014   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj