Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Seminář PŮDA A VODA

29.10.2015 v Českých Budějovicích - Seminář "PŮDA A VODA a jak s nimi zacházet, abychom se nemuseli ani sucha bát"

Při semináři se dozvíme, jak souvisí naše hospodaření s vodou v krajině s letošním suchem. Seznámíme se s tím, co ohrožuje půdu, jak ji chránit a jak podpořit její kvalitu např. kompostováním. Sucho totiž začíná tam, kde končí život v půdě. A tyto principy platí nejen v krajině, ale i v parku a na zahradě, které jsou jen o něco menší. A v neposlední řadě dostaneme přehled o možnostech financování těchto opatření z veřejných zdrojů.


Program semináře – 29. října 2015, 9.30 – 17.00 hod.


9.30 Registrace a občerstvení účastníků
9.55 Uvítání a zahájení
10.00 Voda a půda

  • Hospodaření s vodou v krajině a letošní sucho – doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., ENKI, o.p.s., Třeboň
  • Půda – co vše ji ohrožuje a jak ji chránit – Ing. Květuše Hejátková, ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., Náměšť nad Oslavou

12.00 Pauza na oběd
13.00 Jak podpořit kvalitu půdy

  • Kompostování – Ing. Květuše Hejátková, ZERA, Náměšť nad Oslavou
  • Sucho začíná tam, kde končí život v půdě – Ing. Jaroslav Záhora, CSc., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno

15.30 Pauza na občerstvení
16.00 Finanční prostředky na opatření k ochraně vody a půdy

  • Dotační tituly Ministerstva životního prostředí v ochraně přírody – voda – Ing. Zuzana Mičánová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, reg. Pracoviště Jižní Čechy
  • Dotační tituly MŽP v ochraně přírody – ostatní tituly (výsadby, protierozní opatření, ošetření stromů atd.) – Ing. Eva Burešová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, reg. Pracoviště Jižní Čechy

16.45 Diskuse
17.00 Ukončení semináře


Akce je určena pro širokou laickou i odbornou veřejnost – pro starosty a další, kterým na našem životním prostředí záleží.

Věříme, že přinese podněty a inspiraci pro konkrétní projekty a aktivity v našem bezprostředním okolí. Kde jinde můžeme začít lépe a jednodušeji, než sami u sebe, v naší vesnici, v naší krajině – tam, kde bydlíme a žijeme…


Místo konání


Budova Krajského úřadu Jihočeského kraje, Boženy Němcové 49/3, České Budějovice
zasedací místnost odboru školství, mládeže a tělovýchovy č. 325 (2. patro)

Účastnický poplatek


Účastnický poplatek činí 850 Kč na osobu; pro členy Občanského sdružení Přírodní zahrada, kteří platí řádně členské příspěvky, platí cena se slevou 750,- Kč.
Součástí nabídky semináře je rovněž občerstvení v době konání akce v hodnotě cca 100,- Kč na 1 účastníka (voda, čaj, káva, chlebíčky, koláčky a ovoce).

Poplatek nezahrnuje
oběd – ten je možno zakoupit v jídelně v budově KÚ JčK (cena se pohybuje okolo 80 Kč)

Bližší informace a přihláška na seminář


Bližší informace o přednášce naleznete ZDE.

PŘIHLÁŠKA ke stažení ZDE. Přihlášky na seminář zasílejte do čtvrtka 22.10.2015 e-mailem na adresu: prirodnizahrada@centrum.cz

Další informace:
O.s. Přírodní zahrada, Klášterská 76/II, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.: 721 480 183.naposledy upraveno dne: 03.10.2015   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj