Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Realizace a certifikace přírodní zahrady v Polné

Poradenství, plánování, zpracování žádosti o dotaci a realizace se závěrečnou certifikací přírodní zahrady v MŠ Tyršova v Polné.

Ekoinfocentrum ZO ČSOP (dále jen EIC), je podspolkem, který se zabývá, vzhledem k profesnímu zaměření předsedkyně, přírodními a permakulturními zahradami od poradenství až po realizaci s certifikací.

Mimoto, také tématy ekodomácnost, úspory energií, ekodomy, ochrana životního prostředí, biozemědělství, odpady, fair-trade apod. Formou poradenství, osvětovými a vzdělávacími akcemi.

Než jsme začali v MŠ Polná s realizací přírodní zahrady, několikrát jsme se sešli s vedoucí školky, která má projekt na starost, a o využití každého místa zahrady jsme si povídali, zapisovali nápady, ale také je měnili. Ve chvíli, kdy Kraj Vysočina vypsal dotační výzvu, jsme už věděli co a jak chceme udělat.

Tehdy jsem navrhla projekt včetně rozpočtu, který jsem doplnila žádostí o dotaci a dalšími potřebnými dokumenty. (Součástí byly předběžné smlouvy s řemeslníky a firmami o realizaci technických prvků. ) Žádost s projektem převzala obec a podala na Kraj Vysočina.

Po schválení projektu jsme se pustili do do realizace. A také i při ní jsme pár detailů změnili tak, aby konečný výsledek byl ideální pro děti.

Živý plot

Živý plot

A co vše jsme na zahradě o 481m2 stvořili?

Mezi zahradou a veřejnou komunikací (severní strana) jsem navrhla okrasný živý plot do 1,5m, aby odstínil pozemek školky od veřejného prostoru, ale aby zároveň byl barevnou a voňavou reklamou školky.

Vedle na stejné straně, u bývalého vchodu, jsem pod šeříky nakombinovala barvínek s třezalkou. Obě rostliny vytváří dlouhodobě kvetoucí zapojený podrost.

Z boku budovy, na západní straně jsem pokračovala živým plotem, protože z druhé strany byl opět chodník. Velký stříbrný smrk jsem nahradila menším druhem, který odděluje živý plot v rohu od jezírka. Souzní s architekturou rohové věže budovy.


Tuto západní a severní stranu jsem přepažila hmyzím hotelem s brankou. Tato kombinace nahradila plot a děti si při stavbě hmyzího hotelu v rámci společného workshopu vyhrály. Téměř v místě kontaktu stěny hmyzího hotelu se zdí budovy vede svod dešťové vody. Ten jsem využila pro ptačí pítko a jezírko s přepadem a trativodem k rostlinám. Je důležité ukazovat dětem zadržování a význam dešťové vody. Před vchodem do areálu školky jsem vysela kvetoucí louku pro poznávání lučních květin.

Uvnitř po vejití do areálu školky na jaře vykouknou na návštěvníka z trávníku jarní cibuloviny a v létě, než dojde ke vchodu školky, mu zavoní léčivé rostliny i s popisy názvů, mezi budovou a chodníkem ke vchodu. Zastřešené pískoviště brzy popnou aktinidie s jedlými plody. Na jaře, kdy budou plné květů, mohou děti pozorovat včely. Na podzim na ně čeká vitamínová bomba.

U plotu k sousedům jsem založila na ukázku mulčovaný živý plod z aroní a kamčatských zimolezů. Ten vede kolem pískoviště – dopadové plochy u skluzavky. Takže už koncem května si děti mohou natrhat plody zimolezu, prvního ovocného zdroje vitamínu C v roce.

Studna

Studna

Starou studnu jsme oživili malou pumpou, dřevěnou podlážkou a korýtky na hraní s vodním proudem. Starou tabuli jsme nevyhodili, ale nainstalovali na konec živého plotu a tak pokračuje v optickém oddělení od sousední zahrady. Voda z domečku na nářadí je zadržována v nádobě tvaru stěny s kohoutkem na plnění konví. Pod slivoň jsem nasázela jahody měsíčnice, pod jabloň jsme umístili kruhovou lavici. K jižnímu plotu sousední zahrady byla zhotovena treláž pro popnutí voňavou, vícebarevnou akebií.

Zhotovené kompostery různé výšky jsme společně s dětmi naplnili bioodpadem styl německá kopa a vytvořili tak vyvýšené záhony pro malé i větší. Za ně jsem k plnému dřevěnému plotu vysadila vysoké trvalky pro jeho oživení.Zpracovala Ing. Kotoučková Jana
Dne 24.3. 2016

naposledy upraveno dne: 05.05.2016   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj