Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Dešťové zahrady

Tento pojem není ještě příliš známý a rozšířený, ale mohla by to být jednoduchá cesta, jak každý z nás může udělat něco pro snížení ničivých důsledků povodní a přívalových dešťů.

Velkým propagátorem  této prosté leč účinné metody je Ing. Michal Kravčík ze Slovenska.

Se stále rostoucím územním rozvojem přibývá zpevněných ploch a snižuje se přirozená možnost vsakování srážek rovnou do půdy a zároveň i její postupné vypařování. To přináší problémy s nedostatečnou kapacitou kanalizace i vodních toků. Každý litr vody, který odteče z našeho pozemku, může být tou pověstnou poslední kapkou, kterou přeteče protipovodňová hráz na spodním toku řeky, který je většinou hustě obydlen. Naopak, každý litr vody, který dokážeme na své zahradě zadržet, zpomalit, nechat vsáknout nebo odpařit, je skutečným reálným protipovodňovým opatřením, které nestojí miliony a zároveň zlepšuje kvalitu prostředí, v němž žijeme.

Dešťová zahrada (záhon) je atraktivně upravené snížené místo v naší zahradě, kam jsou svedeny a zachyceny srážkové vody ze zpevněných a nepropustných ploch (střechy, dlažba, cesty, parkoviště) okolo našeho domu. Je to velice jednoduchý způsob ke snížení povodňových rizik a udržení čistoty vodních toků, zlepšení kvality vody filtrací přes půdu, doplnění zásob podzemní vody, zlepšení mikroklima prostředí vyšším výparem, poskytnutí útočiště pro volně žijící živočichy, zvýšení biodiverzity na pozemku a v neposlední řadě zatraktivnění zelených ploch ve městech a obcích včetně nemalých úspor za zvyšování kapacity kanalizace.

Děšťová zahrada

Děšťová zahrada

Dešťová zahrada není jezírko, voda by se v ní měla zachytit, ale zdržet maximálně 72 hodin, než se vsákne nebo odpaří. Tím je zároveň vyřešen i problém komárů, jejichž životní cyklus trvá 7 až 12 dní.

Při použití původních rostlin dané lokality vzniknou nádherné bezúdržbové trvalkové záhony. Při vlastnoručním vybudování se náklady pohybují mezi 100 až 250 korunami na metr čtvereční. Pokud projekt bude realizovat firma, náklady jsou o řád vyšší.

Velikost dešťové zahrady záleží na objemu srážkové vody odtékajícím ze střech a zpevněných ploch a na půdním druhu.  Pro dobře propustnou písčitou půdu je poměr sběrné zpevněné plochy k ploše dešťové zahrady 5:1, u méně propustné půdy horší kvality je doporučený poměr 3:1. Ideální je, když absorbuje veškerou dešťovou vodu, která na vaši zahradu spadne a běžně by odtekla z pozemku pryč. Pro rodinný domek je dostačující plocha deset až třicet metrů čtverečních. Vychází-li potřebná plocha větší než 30 metrů čtverečních, je lepší více menších ploch. Ideální hloubka dešťové zahrady je 15 až 30 centimetrů se sklony svahů do 12%. Je-li dešťová zahrada hlubší, může zadržovat vodu déle než doporučovaných 72 hodin. Minimální vzdálenost od vašeho domu i od sousedů je 10 metrů, aby nedošlo k podmáčení základů.

Podrobnější informace najdete na www.kravcik.blog.sme.sk nebo v zahradní poradně na pracovišti Lipky Kamenná.naposledy upraveno dne: 27.07.2017   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj