Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Ptačí napajedla

Velkou a doposud trochu opomíjenou pomocí pro ptáky, a to nejenom v době hnízdění, je budování napajedel a koupadel.

Tato zařízení budujeme zejména v místech, kde chybí přirozené vodní zdroje nebo jsou z nějakého důvodu pro ptáky nepřístupná či nebezpečná, a dále v obdobích sucha, kdy vyschnou i poslední kaluže a drobné vodoteče. Pokud jsme do některých míst přilákali ptáky vyvěšováním budek či vysazováním a sestřiháváním keřů, měli bychom se rovněž zajímat, zda mají dostatek vody na pití a koupání. Absence vhodného zdroje vody může některým druhům ptáků znemožnit hnízdění na jinak vhodném místě či vést k menší hnízdní úspěšnosti. Pamatujme na to, že některé menší druhy ptáků se nevzdalují od svého hnízda dále než několik set metrů. Velkým problémem je nedostatek vod zejména ve městech. Napajedla a koupadla jsou také vhodným místem pro pozorování a fotografování ptáků, zejména druhů, které jinak žijí poměrně skrytě a nejsou běžně k vidění. K napajedlům často zaletuje i řada ptačích druhů ze širšího okolí, o jejichž přítomnosti nemáme jinak ani tušení.

Nejlepším způsobem je zpřístupnit ptákům již existující vodní zdroje. Pokud nejsou žádné k dispozici, je potřeba vybudovat umělé napajedlo.

Jak ptákům usnadnit přístup k vodě se dočtete na stránkách České společnosti ornitologické.


Zdroj: Česká společnost ornitologická.naposledy upraveno dne: 27.07.2017   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj