Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

31.10. Budování školní přír.zahr.a zahr.pedagogika

31.10.2017 - České Budějovice - pozvánka na seminář na téma Budování školní přírodní zahrady a zahradní pedagogika. Seminář pro pedagogy ZŠ, ale i MŠ a SŠ z Jihočeského kraje.

Zahradní pedagogika je vzdělávání o zahradě v zahradě. Je propojením zahradnické a pedagogické práce. Využívá zahradu s přírodními a látkovými cykly a biologickou rozmanitostí jako prostor pro rozvíjení teoretických znalostí a praktických dovedností. Spojuje zahradnické vzdělávání s výukou přírodovědných a environmentálních témat. Zahradní pedagogika působí na tělesný, duševní a sociální rozvoj žáků.

Cílem semináře je podnítit školy a motivovat pedagogy k budování školních přírodních zahrad a jejich aktivnímu využívání pro účely školní výuky. Seznámit pedagogy s probíhajícím přeshraničním projektem EDUGARD, který je orientován na zahradní pedagogiku včetně vzdělávání pedagogů, seznámit s možnostmi, jak se škola může do projektu aktivně zapojit. Inspirovat k proměně zahrady, aby fungovala na míru žákům a jejich vzdělávání.

Zveme Vás na seminář pro pedagogy ZŠ, ale i MŠ a SŠ z Jihočeského kraje!


Místo konání


Seminář  proběhne v úterý 31. října 2017 v Českých Budějovicích v budově krajského úřadu, v zasedací místnosti č. 325 odboru školství, mládeže a tělovýchovy (ul. B. Němcové 49/3)

© Natur im Garten

© Natur im Garten

Program semináře 31.10.2017


8.45 – 9.00          Registrace účastníků
9.00 – 11.30        Dopolední prezentace přednášejících
11.30 – 12.30       Polední pauza
12.30 – 15.00       Odpolední prezentace přednášejících

Témata přednášek a přednášející semináře:
  • Definice zahradní pedagogiky, shrnutí nejzajímavějších odborných příspěvků na téma zahradní pedagogiky z konference v Tullnu (05/2017); Ing. Martina Petrová, Přírodní zahrada z.s. Jindřichův Hradec

  • Prezentace aktivit projektu EDUGARD vč. výzvy k zapojení do soutěže pro školy (resp. školní třídy); Ing. Martina Petrová, Přírodní zahrada z.s. Jindřichův Hradec

  • Jak vybudovat školní přírodní zahradu – rámcové podmínky, školní přírodní zahrada a legislativa, příklady dobré praxe, příklady budování konkrétních prvků; Ing. Vlasta Hábová, Lipka, školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno

  • Význam a smysl zahradní pedagogiky ve výchovně vzdělávacím procesu - proč využívat zahradní pedagogiku ve školách – zahraniční studie, jak zahrada a zeleň pracuje s dětskou psychikou - i ve vztahu k vývojovým poruchám mozku (ADHD apod.), jak kontakt dětí s přírodou působí na harmonický rozvoj osobnosti; Ing. Monika Pýchová, Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice 

Poplatek za seminář


Účastnický poplatek činí 250,- Kč na osobu a je určen na občerstvení (voda, čaj, káva, chlebíčky, něco sladkého a ovoce).
Příprava akce, honoráře přednášejících a tisk podkladových materiálů je zajištěn z prostředků Jihočeského kraje.


Bližší informace a přihláška


Bližší informace o semináři naleznete ZDE - pozvánka

Přihláška ke stažení ZDE
Přihlášky na seminář zasílejte pokud možno do 17. 10. 2017 e-mailem na adresu: prirodnizahrada@centrum.cz


Kontaktní osoba: Pavlína Hronová, Přírodní zahrada z.s., Klášterská 76/II, 377 01  Jindřichův Hradec, tel.: 607 245 049 nebo
Martina Petrová, tel.: 721 480 183.naposledy upraveno dne: 19.08.2017   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj