Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

13.10.2017 - Seminář Voda nás spojuje

Týn na Vltavou - Cílem semináře je uvědomit si souvislosti procesů v krajině a ekosystémech a vztahy počasí a stavu krajiny k hospodaření s půdou, příčiny současných problémů se vzrůstajícím suchem a nedostatkem vody.

KRAJINA - VODA - VZDUCH - PŮDA - ROSTLINY - POČASÍ – LIDÉ – V SOUVISLOSTECH

Krajina je biologický systém, kde vše se vším souvisí, jednotlivé složky jsou propojeny energetickými, materiálovými a informačními vztahy a vzájemně se ovlivňují. Vysvětlíme si, co v sobě ukrývá proces fotosyntézy a hoření, jak rostliny ovlivňují půdu a počasí, jak voda přenáší energii. Půda je zdrojovou materií, voda a vzduch životodárným a transportním médiem, slunce zdrojem energie, zelené rostliny biochemickými a klimatickými jednotkami, krajina biologickým systémem, počasí výslednicí probíhajících dějů v krajině se zpětným vlivem na všechny její složky.


Teoretická část:
Přednášky nás zasvětí do hlubších souvislostí procesů v krajině, počínaje fotosyntézou, která je vlastní všem zeleným rostlinám. Uvedeme ji do kontextu s vlastnostmi půdy, chodem počasí, koloběhem vody a tepelné energie. Z toho vyvodíme vazby na lidskou hospodářskou činnost. Budeme sdílet osobní zkušenosti na toto téma, příklady dobré praxe.

Praktická část:
Jednoduché pokusy, demonstrující některé z popisovaných jevů (skryté skupenské teplo, kapilární vzlínavost, pohyb vody v půdě, tepelná vodivost půd. Exkurze do vodního biotopu Přírodovědného muzea Semenec, představení interaktivních prvků na téma voda a půda a na Vodní biotop Hlinky, Týn nad Vltavou

Datum a místo konání

Seminář se uskuteční  v pátek 13. října 2017 od 9.00 do 16.00 hodin v MDK Sokolovna, Tyršova 424, Týn nad Vltavou

Praktická část proběhne v Přírodovědném muzeu Semenec, Týn nad Vltavou (www.muzeumsemenec.cz) a na Vodním biotopu Hlinky, Týn nad Vltavou.


Program semináře

8:30 – 9:00        Prezence, káva
9:00 – 9:30        Zahájení, úvodní prezentace (Ing. Jaroslav Šíma, DiS., Semenec, o.p.s.)
9:30 – 10:15      Půda základ života (Prof. Ing. Ladislav Kolář, DrSc., Doc. Ing. Radka Váchalová, Ph.D., Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity)
10:20 – 11:00    Klimatické zařízení v krajině (Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., ENKI, o.p.s. Třeboň)
11:00 – 11:30    Přestávka  
11:30 – 12:15    Fotosyntéza a její souvislosti (Ing. Jaroslav Šíma, DiS., Semenec, o.p.s.)
12:20 – 12:50    Zemědělská praxe (Štěpán Netík)
12:50 – 13:15    Diskuze  
13:15 – 13:45    Přestávka s přesunem do Přírodovědného muzea Semenec  
14:00 – 15:00    Praktická část s pokusy
15:00 – 16:00    Exkurze Vodní biotop Hlinky, Týn nad Vltavou

Poplatek za seminář

Účastnický poplatek 150 Kč bude vybírán v hotovosti na místě (bude využit pro zajištění občerstvení).

Seminář není akreditovaný MŠMT, ale účastníci obdrží osvědčení o jeho absolvování.


Bližší informace a přihláška

Pozvánku na seminář Voda nás spojuje naleznete ZDE.

Podrobný program a přihlášku (návratku) naleznete ZDE.

Přihlásit se můžete odesláním vyplněné návratky na e-mail: jozkova@kraj-jihocesky.cz
Uzávěrka příjmu přihlášek je v pátek 6. října 2017. (Počet účastníků na akci je omezen, proto doporučujeme přihlásit se včas.)
Přihláška se stává závaznou po potvrzení Ing. L. Jozkovou (tel. 386 720 803).
naposledy upraveno dne: 15.09.2017   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj