Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

EDUGARD školní soutěž „PĚSTUJ, ZKOUMEJ, VYPRÁVĚJ!“

Chaloupky, Lipka a spolek Přírodní zahrada společně s rakouským partnerem Natur im Garten v rámci projektu EDUGARD vyhlašují školní soutěž „Pěstuj, zkoumej, vyprávěj!“.

Do soutěže se mohou zapojit školy z Jihomoravského kraje, z Kraje Vysočina a z Jihočeského kraje. Soutěžními týmy jsou třídy nebo zájmové skupiny žáků ve věku 6–15 let.

Hlavními výhrami jsou jednodenní a pobytové ekologické výukové programy v ČR realizované Chaloupkami, pracoviště Baliny, a Lipkou, pracoviště Kamenná, a v Dolním Rakousku v DIE GARTEN TULLN.
Vyhlášení říjen 2017
Uzávěrka přihlášek do soutěže 23. 12. 2017
Uzávěrka odevzdání žákovských projektů 31. 5. 2018
Oznámení výsledků do 29. 6. 2018
Realizace programů pro oceněné kolektivy     
podzim 2018 – jaro 2019
Veřejná prezentace oceněných projektů        
Mezinárodní konference k zahradní pedagogice, květen 2019, Česká republika

I. Představení soutěže


Hledáme žákovské projekty, které školy zrealizují ve školním roce 2017/18, jejichž základem je zkušenostní učení „o zahradě v zahradě“. Do soutěže budou zařazeny ty žákovské projekty, které byly iniciovány a zrealizovány třídními kolektivy v rámci vyučování nebo žákovskými kolektivy v rámci volnočasových aktivit školy. Škola může pro účast v této soutěži vymyslet nový žákovský projekt nebo se do soutěže přihlásit s aktivitou/projektem, který je ve škole realizován dlouhodobě. Oceněny budou inovativní projekty žáků, které se mohou stát vzorem pro další školy. Při jejich realizaci je vhodné zohlednit kromě trvalé udržitelnosti a ekologických principů i sociální a ekonomické aspekty.

Vybrat si můžete z těchto tří témat:

1. téma: Zahradničení se zahradou, ale i bez zahrady
Zasít, vypěstovat a sklidit něco vlastního je pro žáky nedocenitelá zkušenost. Ale je to možné i bez školní zahrady? Určitě! S dobrými nápady je ekologické zahradničení možné ve třídě na parapetu, na školní chodbě nebo školním dvoře. Zdokumentujte, jak umíte téma zahradničení pojmout zajímavě a kreativně a inspirujte ostatní.

 • Do soutěže se mohou přihlásit projekty ekologického zahradničení na školní zahradě, ve třídě či na školním dvoře.
 • Oceněny budou projekty, které přistupují k zahradničení inovativním, alternativním způsobem.

Z dokumentace (krátký film, sled fotografií, …) a slovního popisu (max. 7000 znaků) musí být patrné, čím může být projekt inspirativní, proč je novátorský.

2. téma: Zahrada vypráví
„Kdo má zahradu, ten by moh´ vyprávět…“
Pošlete nám vaše příběhy ze školní zahrady. Příběhy mohou být vyprávěné (v češtině, angličtině, němčině, španělštině či francouzštině), psané nebo kreativně zobrazené prostřednictvím obrázků, fotografií či filmu.

 • Účastnit se můžete se zahradními příběhy např. formou krátké povídky, filmu, hry, v obrázkové podobě (časosběrné foto, komiks, koláž, kramářská píseň…), Oceněny budou projekty, které školní zahradu, zážitky na školní zahradě nebo svět zvířat a rostlin probudí v nápaditém příběhu.

3. téma: Pokusy na zahradě
„Learning by doing – učení se praxí“ je zábavné a probouzí zvědavost! Jak lze znalosti a dovednosti, nabyté ve třídě, aplikovat na školní zahradě? Zdokumentujte váš experiment na školní zahradě sledem fotografií, jako krátký videoklip, sestavte Sadu pomůcek k experimentu (toolkit) …

 • Oceněny budou projekty, které vyzdvihnou důležitost výuky v zahradě pomocí min. 1 experimentu v oblíbeném školním předmětu.
 • Experiment musí být zrealizován a náležitě zdokumentován.
 • Musí být patrné, jak lze uvést teoretické znalosti RVP do praktických zkušeností v zahradě.

II. Stanovení cílů soutěže


Cílem soutěže je propojení dobrého nápadu, společné práce a zajímavého výsledku.

 • Školní zahrada je místem pro učení a zážitky pro všechny.
 • Projekt je realizován společně třídou/skupinou.
 • Projekt je trvale udržitelný. Třída nebo veřejnost má i po skončení soutěže užitek z tohoto projektu.
 • Projekt je inovativní, kreativní, zajímavý.
 • Veřejnost je projektem motivována k využívání školních pozemků ve svém volném čase.
 • V průběhu projektu je využívána zahradní pedagogika – prostřednictvím učení se „o zahradě v zahradě“ jsou propojeny teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi a zážitky.


III. Podmínky účasti


Soutěž je otevřena pro třídy a zájmové skupiny žáků základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií v Kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Jihočeském kraji ve věku 6–15 let. Každá třída/skupina se může zapojit pouze jedním projektem do jednoho tématu.


IV. Dokumenty a odevzdání projektu


1. Přihlášení do soutěže
 • Vyplněná přihláška do soutěže – odeslaná do 23. 12. 2017
2. Odevzdání vypracovaných projektů
 • Vyplněný průvodní list k projektu – odeslaný spolu s realizovaným projektem do 31. 5. 2018

Průvodní list k projektu (formulář) naleznete ZDE.

Fotografie, videa:
10–15 fotografií z projektu zachycující nejdůležitější myšlenky, provedení projektu a sociální aspekty projektu – formát A4 jako JPG nebo TIFF, rozlišení min. 300 dpi, videa v max. délce 7 minut. Prostřednictvím e-mailu do velikosti 3 MB, videa a větší fotografie prostřednictvím např. www.uschovna.cz, www.leteckaposta.cz, nebo na CD.

Prohlášení:
Účastníci, realizátoři i případní aktéři, kteří jsou v rámci projektu, fotodokumentace či videa zachyceni či konkrétně ztvárněni, souhlasí s uveřejněním dokumentace na webových stránkách pořadatelů soutěže a v rámci jejich aktivit s tématikou zahradní pedagogiky.

V. Kontakty pro dotazy a adresy pro odeslání přihlášek a projektů:


Přihlášku zašlete do 23. 12. 2017 – stačí elektronicky.

Kompletní projekt se všemi přílohami zašlete do 31. 5. 2018 poštou (rozhoduje datum razítka), nebo elektronicky (e-mailem, Úschovna …. podle velikosti dat) do 31. 5. 2018 do 20.00 hod.

Školy z Jihočeského kraje:
Přírodní zahrada z.s., Klášterská 76/II, 377 01 Jindřichův Hradec, www.prirodnizahrada.eu  
Kontaktní osoba: Pavlína Fulínová, tel.: 607 245 049, e-mail: info@prirodnizahrada.eu

Školy z Kraje Vysočina:
Chaloupky o.p.s., Široká 378, 588 32 Brtnice, www.chaloupky.cz
Kontaktní osoba: Iveta Machátová, tel. 731 440 922, e-mail: iveta.machatova@chaloupky.cz

Školy z Jihomoravského kraje:
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace Lipová 233/20,602 00 Brno, www.lipka.cz
Kontaktní osoba: Lenka Babáčková; tel. 773 991 137; e-mail: edugard.soutez@lipka.cz


VI. Porota a postupy hodnocení


Pro hodnocení projektů bude sestavena nezávislá mezinárodní porota. Rozhodnutí budou přijímána prostou většinou hlasů. Rozhodnutí poroty bude konečné a nelze jej zpochybnit. Právní proces je vyloučen.

Projekty za jednotlivá témata budou hodnoceny zvlášť.

Ceny:
Porota nominuje 38 projektů z České republiky, které obdrží zdarma ekologické výukové programy u českých a rakouských vzdělávacích organizací (realizátorů projektu EDUGARD). Bude přihlíženo k výběru typu programu v přihlášce do soutěže. Kromě samotného programu bude žákům uhrazena také doprava na program; u vícedenních programů i ubytování a strava. Každý zapojený tým obdrží drobné ceny využitelné při zahradničení a výukové materiály o přírodních zahradách.

Kritéria hodnocení:

Porota bude vycházet z kritérií, která budou hodnotit projekt s ohledem k věkovému složení skupiny, z hlediska naplnění cílů soutěže a daného tématu, inovativnosti, kreativity a propojení teoretické výuky s praktickými zkušenostmi.


Informace, dokumenty a formuláře ke stažení a vyplnění:

Informační letáček o soutěži

Kompletní text vyhlášení soutěže s podmínkami

Přihláška do soutěže v Jihočeském kraji

Přihláška do soutěže v Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina

Průvodní list k projektu
naposledy upraveno dne: 22.11.2017   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj