Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Kam za zahradní pedagogikou

Spolek Přírodní zahrada vydal v rámci projektu EDUGARD, spolufinancovaného z programu INTERREG V-A Rakousko - Česká Republika 2014 - 2020, katalog výukových zahrad z Čech, Vídně a Dolního Rakouska.

Zahradní pedagogika je podle projektu EDUGARD praktické environmentální a přírodovědné vzdělávání o zahradě a vztazích či procesech v ní probíhajících. Propojuje zahrad­nickou a pedagogickou činnost. Využívá zahradu s přírodními a látkovými cykly a biologickou roz­manitostí jako prostor pro rozvíjení teoretických znalostí a praktických dovedností žáků a studentů. Je založena na prožitkovém učení, vnímání všemi smysly a přímém kontaktu s organismy a přírodní­mi materiály. Pobyt v přírodní zahradě umožňuje žákům bezpečně získávat vlastní zkušenosti, zlep­šovat tělesnou kondici a manuální zručnost, rozvíjí osobní i sociální kompetence a posiluje pozitivní vztah k životu kolem nás.

Výukové zahrady

Výukové zahrady

V katalogu je uvedeno 13 výukových zahrad z České republiky (konkrétně z jižní Moravy, Vysočiny a jižních Čech) a 6 zahrad z Dolního Rakouska a Vídně. Uvedené výukové zahrady můžete nejen navštívit a inspirovat se, jak může taková výuková zahrada vypadat, jaké prvky může obsahovat, ale můžete na ní absolvovat i nějaký výukový program nebo se zde naučit, jak využívat zahradu pro školní výuku. Pro další informace o každé z výukových zahrad a vzdělávacích programech v nich si neváhejte stáhnout náš katalog.


Katalog ke stažení ZDE.

naposledy upraveno dne: 16.02.2018   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj