Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

31.5.2018 Seminář Jak léčí a učí přírodní zahrada

České Budějovice - Cílem semináře je přiblížit účastníkům v teoretické i praktické rovině téma zahradní terapie a motivovat je k využití přírodní (i jiné) zahrady jako podnětného prostředí pro různé formy/možnosti/způsoby terapie.

Pozvánka pro zdravotníky, ergoterapeuty, aktivizační pracovníky, sociální pracovníky, zahradníky, zájemce z řad speciálních pedagogů a asistentů, lektorů středisek ekologické výchovy, pedagogů volného času.

Seminář je sestaven ze dvou bloků:
1.blok – teoretický úvod v oblastech: Zahrada jako prostor pro terapii a současně i jako prostředek terapie. Specifika zahradní terapie pro různé skupiny klientů. Využívání zahradní terapie v zahraničí a příklady dobré praxe z České republiky. Představení publikace „Jak léčí zahrada“.

2.blok – praktická část: Prohlídka přírodní zahrady Centra sociálních služeb Empatie. Ukázky smyslové aktivizace v přírodní zahradě. Představení souboru praktických námětů pro terapeutické zahradničení,  doporučení vhodného (bezpečného) sortimentu rostlin. Vybudování speciálního záhonu – bylinkové spirály.

Lektorky:

Ing. Dana Křivánková (Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno).
Na Lipce – pedagog, lektorka vzdělávacích programů pro studenty a pedagogy, manažerka a realizátorka tuzemských i mezinárodních projektů s tematikou přírodního zahradničení, zahradní terapie a zahradní pedagogiky.
Na Masarykově univerzitě v Brně – externí pedagog na Filozofické a Pedagogické fakultě, oponentka a konzultantka bakalářských a diplomových prací z oblasti zahradní terapie na různých VŠ.
Problematice zahradní terapie a přenosu zahraničních zkušeností do ČR se systematicky věnuje od roku 2008.

Ing. Monika Pýchová - realizátorka a popularizátorka přírodních zahrad, lektorka vzdělávacích akcí pro pedagogy, dílčí řešitelka řady projektů v oblasti přírodních zahrad, dlouholetá lektorka environmentálních výukových programů v CEGV Cassiopeia České Budějovice.

Místo konání

Čtvrtek 31. května 2018 od 9:00 do 15:30 v Centru sociálních služeb Empatie v Českých Budějovicích


Poplatek za seminář

Seminář je pro zájemce zdarma. Všichni účastníci  získají  publikaci  „Jak léčí zahrada“. Seminář se realizuje s finanční podporou Jihočeského kraje v rámci rozvoje systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihočeského kraje.

Seminář není akreditován MŠMT, účastníkům bude vydáno osvědčení  o jeho absolvování.


Bližší informace a přihláška

Pozvánku a přihlášku (návratku) na seminář Jak léčí a učí přírodní zahrada naleznete ZDE.

Přihlásit se můžete odesláním vyplněné návratky na e-mail: jozkova@kraj-jihocesky.cz.
Uzávěrka  příjmu  přihlášek  je  ve  čtvrtek 24.5.2018. Počet míst je omezen, proto v případě zájmu doporučujeme přihlásit se včas! Přihláška se stává závaznou po potvrzení organizátorem. 

Příjem přihlášek: Ing. Libuše Jozková, koordinátorka EVVO, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví,  tel. 386 720 803, e-mail: jozkova@kraj-jihocesky.cz.naposledy upraveno dne: 22.04.2018   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj