Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Impressum

Umweltschutzverein Bürger und Umwelt
Geschäftsbereich Natur im Garten
Grenzgasse 10/EG
3100 St.Pölten
Telefon: +43/2742/22 633
Fax: +43/2742/22 633-20
post@naturimgarten.at

Obmann: DI Franz Angerer

ZVR: 638284289
Gerichtsstand St. Pölten

Vyloučení ručení:

Veškeré texty na těchto internetových stránkách byly pečlivě ověřeny. Bez ohledu na to nelze převzít žádnou záruku za správnost, úplnost a aktuálnost údajů. Ručení je proto vyloučeno.

U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky (linky), které nespadají do oblasti odpovědnosti autorů, by povinnost ručení vstupovala v platnost výlučně tehdy, pokud by autoři znali obsah a měli by technickou možnost a bylo by pro ně proveditelné, aby zabránili použití v případě protiprávních obsahů. Autoři tímto výslovně prohlašují, že v době uvedení linků nebyly na odkazovaných stránkách patrné žádné ilegální obsahy.

Na aktuální a budoucí podobu, obsahy nebo autorství odkazovaných či propojených internetových stránek nemají autoři žádný vliv a výslovně se tímto distancují od všech odkazů na odkazovaných či propojených stránkách, které byly změněny po uvedení odkazu. Toto konstatování platí pro všechny linky a odkazy uvedené v rámci vlastních internetových stránek, jakož i pro uvedení provedená cizími osobami v knize hostů zřízené autory.

Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zvláště za škody vzniklé použitím nebo nepoužitím takto poskytnutých informací ručí výhradně poskytovatelé internetových stránek, na něž bylo odkázáno, a nikoli ti, kdo prostřednictvím linků na příslušnou publikaci odkazují.

European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj