Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

K projektu – projektový záměr

„Přírodní zahrady bez hranic – nový prostor pro lidi, přírodu i cestovní ruch na dosah“

Projekt Evropské územní spolupráce (EÚS) kofinancovaný Evropským fondem regionálního rozvoje Evropské unie (EFRE)

Jak v České republice, tak v Rakousku hrají zahrady významnou roli v kvalitě života obyvatel, v zachování starých poznatků a tradicí, v utváření krajiny, především ale jako životní prostor pro rostliny a zvířata. Podpora přírodního utváření zahrady a péče o ni je důležitým příspěvkem k vytváření ekologicky nedotčených životních prostorů, stejně jako k ochraně klimatu. v Dolních Rakousích se akce "Natur im Garten" (Příroda v zahradě, resp. Přírodní zahrada) a její zásady – tedy nepoužívat minerální hnojiva, pesticidy a rašelinu – staly díky poradenské, informační a vzdělávací činnosti velmi známými a úspěšnými. Také v České republice se zájem o přírodní utváření zahrad a potřeba informací ustavičně zvyšují. Přeshraniční projekt „Přírodní zahrady bez hranic – nový prostor pro lidi, přírodu i cestovní ruch na dosah“ chce spojit znalosti nasbírané na obou stranách hranice a vytvořit jednu velkou síť, jejímž prostřednictvím se bude moci co nejvíce cílových skupin informovat o tématu přírodní zahrady a vyměňovat si své zkušenosti.

 

naposledy upraveno dne: 09.09.2009   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj