Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Cíle projektu

Realizací projektu „Přírodní zahrady bez hranic“ usilujeme o naplnění následujících cílů:

 • Přeshraniční výměna zkušeností a know how
 • Zprostředkování myšlenky přírodní zahrady a tím omezení používání pesticidů, minerálních hnojiv a rašeliny v zahradách a na veřejných zelených plochách
 • Vytvoření přeshraniční sítě ukázkových zahrad a podpora regionální zahradní turistiky
 • Obecná osvěta a poskytování informací o přírodní zahradě
 • Provádění poradenství, vzdělávacích kurzů a akcí k tématu přírodní zahrada pro pedagogy, odborníky a soukromé osoby
 • Vytvoření různých informačních materiálů, např. poradenských příruček k přírodní zahradě, informační brožury, kalendářů přírodní zahrady, záložek se zahrádkářskými tipy a podkladů ke konferenci o přírodní zahradě
 • Vytvoření přeshraničního onlineového průvodce ukázkovými zahradami
 • Vytvoření české internetové stránky k Přírodní zahradě
 • Překlad příručky ochrany rostlin v přírodní zahradě (Biogartendoktor) do češtiny
 • Zavedení dvojjazyčného zpravodaje k přírodnímu zahrádkaření
 • Vytvoření sady nástrojů k tématu přírodní zahrada pro pedagogy
 • Podpora a ochrana lidského zdraví, ekologie a ochrany životního prostředí, ochrana přírodních zdrojů, podpora ekologického podvědomí
naposledy upraveno dne: 09.09.2009   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj