Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Obhospodařování - správná péče o zahradu

Zahrada není jen místem odpočinku a zdrojem vitaminů, ale tvoří také cenné útočiště pro mnoho druhů rostlin a živočichů. Dobré obhospodařování proto bere ohled na všechny aspekty zahrady.

Pečovat o zahradu přirozeným způsobem znamená usilovat o vytvoření uzavřených koloběhů.
Ústřední význam přitom má udržování a zvyšování půdního zdraví a půdní úrodnosti.

Milovník přírodní zahrady se snaží o maximální podporu přirozených dějů nebo tyto děje svými zahradnickými opatřeními napodobuje. Rozsah zásahů a opatření přitom omezuje jen na ty nejnutnější a jinak se cvičí hlavně v trpělivosti a důvěřuje působení přirozených regulačních mechanismů.

Pesticidy obsahují látky, které mohou poškozovat člověka i životní prostředí. Agrochemikálie se však nepoužívají také proto, že narušují přirozenou rovnováhu v neprospěch užitečných organismů.

Vlastní zahradu chápeme jako ekosystém, který slouží nejen člověku a jeho potřebám, ale k jehož fungování je nutná široká paleta rostlin a živočichů. Ohleduplné zacházení se všemi obyvateli zahrady tak samozřejmě patří k této přírodní zahradnické filosofii.

Jen když budete pracovat s přírodou, a nikoli proti ní, budete si moci dlouhodobě užívat splnění svých zahradních snů.

naposledy upraveno dne: 17.05.2010   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj