Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Naše filosofie

Ochrana rostlin v přírodní zahradě

Hovoří-li se o ochraně rostlin, má se obvykle na mysli použití pesticidů. V přírodní zahradě a v ekologickém zemědělství je však pojetí ochrany rostlin širší.

Biologická ochrana rostlin: krok za krokem

Biologická ochrana rostlin: krok za krokem

Biologická ochrana rostlin neznamená nic nedělat, nýbrž přesně vědět, kdy, kde a jaká opatření je třeba provést, aby se podpořila samoregulace mezi „škodlivými“ a „užitečnými“ organismy.

Biologická ochrana rostlin: půda

Biologická ochrana rostlin: půda

Půda rozhoduje. Půda je mnohem více než jen zemina. Má stabilizační účinek, zastává funkci filtru, je životním prostorem i regulátorem přeměny živin a spolu se vzduchem a vodou má také zásadní ekologický význam.

Biologická ochrana rostlin: střídání plodin

Střídání plodin – každoročním střídáním rostlin se půdě neodebírají jednostranně živiny a může být znovu nastolena rovnováha živin.

Biologická ochrana rostlin: správné zalévání

Biologická ochrana rostlin: správné zalévání

Správné zalévání – rostliny mají různé nároky na vláhu, které bychom měli brát při zalévání v úvahu.

Biologická ochrana rostlin: mechanické prostředky

Mechanické prostředky na ochranu rostlin – odstraňování napadených částí rostlin je nejjednodušší a nejlevnější variantou, jak předcházet napadení škůdci. Užitečnými pomůckami jsou i různé bariéry, sítě a lepové pasti.

Ekologická rovnováha

Jednotlivé rostliny nebo živočichy ve svých úvahách mnohdy vytrhujeme z jejich vazeb. Ve skutečnosti jsou však začleněni do komplexních systémů, které se vzájemným působením, zpětnými vazbami a závislostmi samy regulují.

Nemocné nebo zdravé? – Toť otázka.

Prevence a podpora zdraví rostlin jsou nejdůležitější aspekty ochrany rostlin. Co jsou nemoci a škůdci?

Masový výskyt a jeho příčiny

Kdo na jaře rukou rozmáčkne „první“ mšici, zabrání tím produkci potomstva v následujících týdnech.

Prostředky na zvyšování kondice rostlin

Jako alternativa k chemické ochraně rostlin jsou na trhu ve zvýšené míře nabízeny prostředky zvyšující odolnost rostlin, především pro zahrádkáře a drobné pěstitele.

strana 1 2            >     >>|
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj