Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Stavba domu a zahrada

Stavba domu je zároveň příležitostí k uskutečnění vlastního zahradního ráje. Pro zdárnou realizaci je nutné zahrnout zahradu již do plánování stavby domu.

Pro harmonické spojení stavby domu a zahradního pozemku by měla být dodržena tato základní pravidla:

  • Zachovat a chránit stávající vzrostlé stromy.
  • Před zahájením stavby shrnout a uložit humózní ornici.
  • Spodinu ze stavební jámy uložit odděleně od ornice.
  • Obě hromady zeminy zazelenit (pomocí svazenky, měsíčku, lupiny, hořčice, hrachoru, ovsa ...).
  • Utužené podloží před nasypáním ornice zkypřit.
  • S plánováním zahrady začít co nejdříve.

Uloženou ornici nasypat ve vrstvě odpovídající pozdějšímu využití plochy (pod záhony trvalek a zeleniny 30 – 50 cm, u bylinného trávníku asi 20 cm, pod živinami chudou květnatou louku max. 5 cm). V případě pochybností si necháme udělat rozbor půdy.

Stavba domu a zahrada

Foto: Gabriela Hekele

Při likvidaci stavební suti, odpadu a znečištěné zeminy dodržovat zákonná ustanovení!

naposledy upraveno dne: 17.05.2010   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj