Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Zelené hnojení – ozdravná kúra pro půdu v přírodní zahradě

Kompost – přirozená věc

Všechny rostlinné látky se dají znovu zhodnotit, neboť příroda nezná žádné opady. V trvale udržitelném koloběhu se odumřelé části rostlin přeměňují na humus, z něhož opět vzniká nový život.

Obhospodařování – správné zacházení se zahradou

Malá násobilka správného kompostování

Aby se kompostování zdařilo, musíme mikroorganismům, které se na něm podílejí, vytvořit pokud možno ideální pracoviště.

Obhospodařování – správné zacházení se zahradou

Kompost a jeho použití

Také kompost je třeba používat správně. K tomu je nutné rozlišovat mezi čerstvým a vyzrálým kompostem.

European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj