Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Zalévání – neboť voda znamená život

Zalévání – neboť voda znamená život

Nejen lidé a zvířata potřebují životně důležitou vláhu, také pro rostliny patří voda k základním potřebám. Rozhodující je však jako téměř u všeho správné dávkování.

Správná zálivka

Využívání dešťové vody

Právě v přírodní zahradě je vhodné sbírat dešťovou vodu. Pomocí různých metod můžeme zvýšit zachycené množství.

Využívání dešťové vody

Správná zálivka

Voda je pro každou rostlinu životně nezbytná. Správnou technikou zalévání (kvalita, množství, doba, interval, způsob) můžeme pozitivně ovlivnit zdraví rostlin i jejich výnos.

Zavlažovací zařízení–zásobování vodou bez zalévání

Zavlažovací zařízení–zásobování vodou bez zalévání

Zavlažovací zařízení dovolují rostlinám jistou nezávislost na přirozených srážkách nebo na pečlivosti zahradníků. Ať zhotovená svépomocí nebo zakoupená, přebírají podle provedení na čas zásobování vodou.

European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj