Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Mulčování – ochrana půdy

Mulčováním vlastně napodobujeme přírodní děj, při němž dochází k co nejrychlejšímu zakrytí obnažené půdy.

Pojem mulčování pochází z angličtiny a označuje zakrytí půdy organickým materiálem.

Co způsobí mulč

     Mulčování působí jako izolace a snižuje tak únik půdního tepla do okolí. Za chladných jarních nocí může nemulčovaná půda zmírnit účinky mrazu na květy. Kvůli rychlejšímu zahřívání půdy je lepší na jaře na těžkých půdách vrstvu mulče odstranit.

> Vrstva mulče konzervuje vlhkost. Namulčovaná půda odpaří asi o 1/3 méně vláhy než půda otevřená.

> V oblastech s vyšším úhrnem srážek mulčujeme jen tenkou vrstvou (max. 3 cm), jinak hrozí nebezpečí hniloby.

> Ochrana půdy a půdního života před intenzivním slunečním zářením a silnými teplotními výkyvy.

> Ochrana před negativními dopady prudkých dešťů, tj. před rozbitím půdních drobtů na povrchu půdy a s tím spojeným nebezpečím rozbahnění půdy.

> Potlačení plevele vrstvou mulče o síle 5–8 cm.

> Hnojivo pro rostliny a potrava pro půdní organismy.

> Zdroj humusu a podpora zachování půdní struktury

< Životní prostor mnoha užitečných organismů – ovšem při silném výskytu slimáků mulčovat ve vrstvě max. 1 cm vysoké!


naposledy upraveno dne: 12.06.2010   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj