Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Střevlíci

Střevlíci

Ve střední Evropě se vyskytuje asi 900 druhů těchto dravých brouků aktivních většinou v noci. Na jídelním lístku střevlíků najdeme četné druhy škodlivého hmyzu a jeho kukly, larvy a vajíčka.

Zlatoočky

Zlatoočky

Zatímco dospělci většiny druhů se živí nektarem, pylem a medovicí (sladké výměšky mšic), jsou jejich larvy žravými dravci lovícími mšice.

Lumci, lumčíci, parazitické vosičky

Lumci, lumčíci, parazitické vosičky

Drobné, pro člověka neškodné parazitické vosičky jsou cennými pomocníky při biologické regulaci škůdců. Jejich larvy totiž parazitují na řadě škodlivých druhů hmyzu.

Slunéčka

Slunéčka

Slunéčka (neboli berušky) nejenže jsou považována za broučky přinášející štěstí, ale jeden dospělý jedinec navíc denně zahubí až 180 mšic! Larva slunéčka to během svého několikatýdenního vývoje dotáhne až na 800 kousků.

Mšicomorky

Zatímco dospělé mšicomorky se živí medovicí mšic, požírají jejich larvy samotné mšice. Proto se namnožené larvy mšicomorky používají k regulaci mšic.

Pestřenky

Pestřenky

Larvy pestřenek jsou pilnými pomocníky při hubení mšic, loví však i štítenky, svilušky, molice a křísky. K přilákání dospělců jsou nutné kvetoucí rostliny.

Škvor

Škvor

I když je škvor všežravec, dává přece jen přednost živočišné potravě. Zavěsíme-li květináče naplněné senem nebo koudelí (dnem nahoru), dosáhneme snadno toho, aby se nám na zahradě usídlil.

European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj