Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur ÷sterreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Draví roztoči

Draví roztoči se se svýma 8 nohama řadí mezi pavoukovce. Jejich jídelníček tvoří háďátka, kořenoví roztoči (kořenohub), pancířníci a svilušky. Jejich přítomnost zabraňuje masovému rozmnožení těchto škůdců.

Vzhled:

Velikost 0,3 až 0,5 mm (sametky jsou velké 2,5 mm, jasně červené), jednodílné, zavalité tělo (tvar kulatý, podlouhlý nebo vakovitý), 8 nohou (larvy mají 6 nohou), zbarvení žlutě hnědé až červené.

Biologie:

Mezi dravými roztoči jsou druhy, které žijí na rostlinách, i druhy žijící na půdě a v půdě. Ve víceletých kulturách (ovocné sady, vinice) zabraňují expolzivnímu rozmnožení škodlivých roztočů.

Prospěšnost:

Draví roztoči udržují pod prahem hospodářské škodlivosti nežádoucí druhy roztočů v sadech a vinicích.
Některé dravé druhy se cíleně chovají k vysazování pod sklem, na pokojové rostliny nebo ve vinicích a ovocných sadech. Podle druhu pak slouží k regulaci výskytu svilušek a třásněnek. Sametku lze použít i proti mšicím, vlnatkám a menším housenkám.

Podpora:

• Nepoužívat chemickou ochranu rostlin.
• Šetrné zpracování půdy, střídání plodin, zelené hnojení (druhy žijící v půdě).
• Kontinuální nabídka pylu (= rostlinné složky potravy) prostřednictvím druhově bohatých lučních porostů.

naposledy upraveno dne: 13.06.2010   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj