Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Původní zpěvné ptactvo

Původní zpěvné ptactvo

Opeření pěvci jsou vítanými a vyloženě užitečnými hosty našich zahrad. Striktní nepoužívání pesticidů a členitě strukturované plochy jsou pro ně pozvánkou k návštěvě.

Zvonek zelený (Carduelis chloris)

Zvonek zelený (Carduelis chloris)

Tento olivově zelený pěnkavovitý pták se pravidelně vyskytuje v blízkosti lidských sídlišť. Zvláště v chladném ročním období bývá zvonek častým návštěvníkem člověkem zřízených krmítek.

Kos černý (Turdus merula)

Kos černý (Turdus merula)

Třebaže pohled na kosa jako jednoho z nejhojnějších ptáků našich zahrad bývá každodenním zážitkem, patří jeho líbezné prozpěvování k nejkrásnějším zpěvům večerních ptačích koncertů.

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)

Pěnkava obecná se proslavila svým charakteristickým zpěvem. Jeho znění bychom mohli reprodukovat jako „rrr-čafčafčafrajčák“.

© Šímová

Vrabec domácí (Passer domesticus)

Všem dobře známý vrabec domácí patří k ptákům, které se nejlépe přizpůsobili člověku. Jeho čimčarání patří dokonce i ve velkoměstech k důvěrně známé zvukové kulise.

Sýkora modřinka (Parus caeruleus)

Sýkora modřinka (Parus caeruleus)

Sýkora modřinka je považována za velmi inteligentní, ve složitých situacích se s ní může málokterý z ptáků měřit. I když je původně obyvatelem lesa, najdeme ji dnes i v našich ovocných sadech, kde také hnízdí.

Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)

Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)

Rehek domácí je nápadný svými trhavými pohyby, přičemž neustále podřepává a potřásá ocasem. Jeho zpěv je charakteristický melodickým, stísněně naříkavým tónem.

Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)

Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)

Sameček rehka zahradního se svým nápadným zbarvením patří k našim nejkrásnějším zpěvným ptákům. Ze zimoviště se vrací poměrně pozdě, a je proto vděčný za dosud neobsazené hnízdní dutiny.

© Šímová

Vrabec polní (Passer montanus)

Tento poněkud menší příbuzný vrabce domácího patří k nejčastějším návštěvníkům našich zahrádek. Během krmení mladých je pilným lovcem hmyzu, který k odchovu mláďat využívá i hnízdní budky.

European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj