Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Zelenina – zdraví z vlastní zahrady

Pěstování zeleniny ve středověku

Raně středověké klášterní zahrady byly vzorem selských a kuchyňských zahrad, jak je dnes známe.

Plánování zeleninové zahrady

Zelenina – zdraví z vlastní zahrady

Pěstování zeleniny a bylin dnes v zahradách nabývá stále více na významu: jako domácí lékárna, zdroj zdravých potravin i jako fitness studio pod širým nebem

Zelenina – zdraví z vlastní zahrady

Plánování zeleninové zahrady

Než založíte zeleninovou zahradu, měli byste si udělat čas na několik zásadních úvah o funkčních a estetických požadavcích, které na svou zahradu budete klást.

Základní předpoklady úspěšného pěstování zeleniny

Základní předpoklady úspěšného pěstování zeleniny

Vedle individuálních potřeb uživatelů mají na pěstitelský úspěch vliv také klima a pěstební metody. Při vlastním utváření záhonů je třeba zapojit individuální tvořivost.

Zelenina na vyvýšeném záhonu

Zelenina na vyvýšeném záhonu

Často je vhodné nezakládat zeleninový záhon „srovnaný se zemí“, ale dát mu například podobu vyvýšeného záhonu.

Vyvýšený záhon a návrhy na jeho osázení

Vyvýšený záhon a návrhy na jeho osázení

Vzhledem k poměrně krátké době využívání o délce asi 6 let je vhodné založit vyvýšených záhonů několik. Vytvořit můžeme i méně nákladné obměny vyvýšeného záhonu.

European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj